Arkiv: FAQs

Elbilsladdning – Easee

Hur fungerar det med elbilsladdning i Brf Tryckaren? Brf Tryckaren har för tillfället installerat 25 laddrobotar för elbil. Vi har dem lokaliserade tillsammans på plats 201 till 225 i den södra delen av garaget. För detta finns det flera skäl, främst brandtekniska, men även av praktiska skäl. Du som innehar en elbilsplats betalar för garageplats med laddinfrastruktur, […]

Continue Reading

IMD – Vattenförbrukning och värmefördelning

Den 1 juli inför vi individuell mätning och debitering (IMD) för konsumtionsvatten och varmvatten, samt under hösten/vintern inför vi IMD för värmefördelning, allt efter stämmobeslut på föreningsstämman 2022.  Dessa avgifter kommer läggas på toppen av din nuvarande årsavgift till föreningen och anses således vara en avgiftshöjning. Grov Installationplan Föreningen behöver access till samtliga lägenheter vid två […]

Continue Reading

Vår nya förvaltare, SBC – Sveriges BostadsrättsCentrum

Från 1 januari 2023 byter föreningen ekonomiskförvaltare till SBC. Nedan information gäller således från 1 januari 2023 MEDLEMSPORTALEN, SBC HemmaHär kan du logga in via Bank-ID här hittar du dina avier, ställa dig i parkeringskö, ansöka om andrahandsuthyrning, kontakta kundtjänst, ta del av information/dokument som styrelsen delar. SBC Hemma: https://hemma.sbc.se/ Här kan du även uppdatera […]

Continue Reading

Solel

Föreningen tillverkar el på våra tak, med 556 solpaneler som tillsammans producerar upp till 1,4 MWh per dag. Vill du följa vår egentillverkade el så kolla in denna LÄNK

Continue Reading

Rökning

Rökning är förbjuden i alla gemensamma utrymmen, på innegården och inom 8 meter från portar och friskluftsintag. Vid rökning på balkong, uteplats, terrass eller i andras närhet ska särskild hänsyn tas så att rök inte besvärar. Besvärande rök anses vara en störning och behandlas så.

Continue Reading

Uteplats

Om lägenheten har uteplats med träplank och trätrall så hör dessa till bostadsrätten och skall enligt stadgarna skötas av innehavaren. Både utsida och insida av plank skall underhållas av lägenhetsinnehavaren. Det är fritt val av lämplig produkt att använda. Befintlig kulör skall eftersträvas så långt det är möjligt. Glöm inte att täcka gångplattorna till skydd mot färgstänk!

Continue Reading

Balkong

Inglasning av balkong kräver bygglov. Om du har planer på att glasa in balkongen så kontakta styrelsen! Det kräver även styrelsens skriftliga tillåtelse innan arbete kan påbörjas. Du måste själv stå för alla kostnader, inklusive bygglovet. Inglasningens tak skall förses med ordentlig regnavvattning. Färg på profiler skall vara RAL7010. Borrning eller annan och åverkan på […]

Continue Reading

Ventilation och köksfläkt

Ventilationsfläkt av villamodell, med motor, får inte installeras. Husens ventilationssystem drivs med centrala fläktar. En fläkt som sätts in lokalt i en lägenhet ger obalans i systemet. Bakom värmeelementen sitter tilluftsenheter med filter för lägenhetens ventilation. Filtren skall bytas årligen. Filter kan beställas från Acticon AB (www.acticon.se). Uppgift storlek och antal filter per lägenhet finns […]

Continue Reading

Renovering eller förändring av bostadsrätten

I en bostadsrättslägenhet har man stor frihet att påverka utseende och standard. T.ex. får du själv bestämma och åtgärda ytskikt, inredning och vitvaror. Mindre förändringar som att sätta upp en vägg, flytta en innerdörr och liknande får man också göra. Man får inte göra något som kan skada byggnaden eller vara till men för grannar. […]

Continue Reading

Regler och Rekommendationer

Att bo med bostadsrätt medför både rättigheter och skyldigheter. I Bostadsrättslagen samt i föreningens stadgar och ordningsregler kan man se vad som gäller. Om du är ny i föreningen läs detta dokument: I Bopärmen, som lämnades ut vid första inflyttningen, finns bl.a. skötselanvisningar för utrustning och material i lägenheterna. Bopärmen tillhör lägenheten men uppdateras inte […]

Continue Reading