Hoppa till innehåll

IMD – Vattenförbrukning och värmefördelning

Under januari 2024 införde föreningen individuell mätning och debitering (IMD) för konsumtionsvatten och varmvatten.

Under hösten/vintern 2024 inför vi IMD för värmefördelning. 

Dessa avgifter kommer läggas på toppen av din nuvarande årsavgift till föreningen och anses således vara en avgiftshöjning.

Stämman beslutade i juni 2022 att införa IMD (Individuell Mätning och Debitering) för varmvatten, konsumtionsvatten samt värmefördelning.

Varför IMD?

Styrelsen anser att alla bör kunna påverka sin egen kostnad i förhållande till sin egen förbrukning, där det är möjligt. För el är det för oss alla en självklarhet. Lika självklart börjar det bli för vatten och för värmefördelningen växer det sig starkare i hela Europa.

Initialt vill styrelsen tillse att förbrukningen begränsas till det som är nödvändigt och att slöseri undviks. Det håller kostnadsmassan kontrollerad och är bra för miljön. Men föreningen behöver över tid även få in mer pengar för att täcka stigande kostnader.

Med individuell mätning och debitering (IMD) för kall- och varmvatten samt värmefördelning kommer föreningen kunna mäta och debitera för din lägenhets förbrukning. Normalt leder IMD till minskad förbrukning med 15 – 30 %.

Hur fungerar det?

Förbrukning och fördelningen debiteras tillsammans med månadsavgift på föreningens månadsavi. Avräkningen sker kvartalsvis och kvartalskostnaden delas i tre lika stora delar som fördelas på de kommande tre avierna.

Vattenförbrukning

Priset per förbrukningsenhet (m3 – kubikmeter) fastställs baserat på föreningens förbruknings och infrastrukturkostnader, så som abonnemangs, förbrukning- (total, gemensamt och alla lägenheters) samt mätnings- och faktureringskostnader som allt fördelas per förbrukningsenhet (m3) och faktureras dig som medlem. För kostnad per förbrukningsenhet se rubriken förbrukningsavgifter.

Du kan följa din egen förbrukning på Techems boendeportal – LÄNK.
Saknar du tillgång – ta kontakt med styrelsen.

Värmefördelning

För värmefördelningen är det flera faktorer som spelar in. Hur varmt du har i lägenheten, hur många väderutsatta väggar som lägenheten har etc.
Därför används den så kallade 3/3 metoden:

  1. Första tredjedelen efter andelstal.
    Alltså på samma sätt som vi fördelar värmekostnaden idag. På så sätt får alla betala sin andel av de fasta kostnaderna, inkl. rörförluster och därmed för en “grundvärme” i fastigheten.
  2. Nästa tredjedel fördelas sedan efter uppmätt förbrukning på värmemätarna på radiatorerna. På så sätt skapar man incitament att hushålla med sin förbrukning, inte ta ut mer värme än man behöver och definitivt inte vädra ut värmen genom öppna fönster.
  3. Den sista tredjedelen fördelas efter inomhustemperatur.
    På så sätt säkerställer man att man betalar för den värmen man har i sin lägenhet, även om man av någon anledning inte behöver plocka ut motsvarande andel värme från radiatorerna.