Hoppa till innehåll

Vid överlåtelser


Här finns information som du som mäklare, säljande och köpande behöver inför överlåtelser i vår förening.

Har du frågor därutöver är du naturligtvis välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns under rubriken Kontakt i menyn eller klicka här.

Obligatorisk information att beakta vid överlåtelser i Brf Tryckaren finner du i nedan dokument.


Korrespondens avseende medlemskap, medlemsregister, pantsättning etc. skall adresseras till:

SBC Kundtjänst: 0771-722722
Formulär: Kontakta kundtjänst – SBC 
ePost: kundtjanst@sbc.se


Post:
Brf Tryckaren, kundnr: 3021, 
c/o SBC AB, 
Box 226, 
851 04 Sundsvall

För övrig post är adressen:

Brf Tryckaren
Portalgatan 63,
754 23 Uppsala


Samlad information till Er som mäklare,
säljare eller potentiella köpare

Nedan har vi samlat de viktigaste och vanligaste frågorna från Er mäklare, säljare eller potentiella köpare av en bostadsrätt i Brf Tryckaren.

Vid ändrad tillträdesdag är det viktigt att föreningen meddelas senast sju dagar innan den nya tillträdesdagen!
Två viktiga steg för mäklare, säljare och köpare: 

1. Kompletterande avtal måste skickas till SBC.
2. Information gällande den nya tillträdesdagen samt lägenhetsnummer skall skickas till styrelsen@brftryckaren.se 

Vid sen information riskerar överlåtelsen att ej kunna genomföras, ev. kostnader för sen information debiteras. 


Ekonomiskförvaltare är SBC.

Uppdaterad 2024-05-22

ePost

Mäklarkontakt

I första hand skall alltid föreningens gemensamma mailadress användas styrelsen@brftryckaren.se


Telefon till styrelsen skall användas i undantagsfall och om svar från föreningens gemensamma mailadress inte erhållits. Föreningens styrelsekontakt 018-413 77 40, telefontid helgfria tisdagar och torsdagar 18:00 – 19:00.

Användande av styrelsens privata nummer undanbedes!

Hemsida

Organisationsnummer

769616-5567

Fastighetsbeteckning

Kvarngärdet 57:7

Postnummer

754 18 (Kapellgatan) och 754 23 (Portalgatan)

Byggår

2008-2011

Antal lägenheter

170

Hiss

Finns, från källare till alla våningsplan

Lägenhetsförråd

Finns till samtliga lägenheter (i ett fåtal bostadsrätter i lägenheten)

Tvättstuga

Finns, 1 st, Portalgatan 63, mot avgift per pass. 

IT

Fiber i lägenheten. OwnIT (TV - OwnIT Flex , Bredband (700 - 1000 Mbps) och IP-telefoni)


Från december 2024, övergår föreningen till Bahnhof (bredband, 1000/1000 och telefoni) och Allente (TV). 

Obligatoriska arbetsuppgifter

Nej

Porttelefon

Om Porttelefon önskas skall det beställas, fyll i denna blankett - LÄNK.

Brevlåda

Namn som skall stå på brevlådan skall senast sju dagar innan tillträdet meddelas styrelsen, om så inte görs skrivs samtliga namn på ägarna på brevlådan. Förändringar debiteras.

Nycklar och RFID-taggar

Vid överlåtelse skall överlämnande av nycklar, RFID-taggar samt ev. fjärrkontroller till garage ALLTID ske i föreningens nyckelskåp. Mail kommer från LivionKey, kolla din skräpkorg om du inte fått mailet. 


Vid överlåtelser beställer styrelsen detta hos Bravida Fire & Security ca två veckor innan tillträdet. Om det har skett en överenskommelse om tidigare eller senare tillträde behöver styrelsen särskilt meddelas om detta. Sker inte överlåtelsen av nycklar via skåpet kan styrelsen inte förväntas ha kontroll på er överlåtelse och föreningen eller styrelsen tar således inget ansvar för överlåtelsen eller att antalet nycklar som överlämnas är korrekt.

Du som köpare kan då inte heller vara säker på att du har de enda nycklarna till lägenheten.


Det skall aldrig finnas färre än fyra nycklar och fyra taggar. Förlorade taggar och fjärrkontroller avregistreras och ersätts på säljarens bekostnad. Vid förlorade nycklar krävs cylinderbyte som även det bekostas av säljaren.


Vid saknade nycklar eller taggar kontakta styrelsen.

Överlämnas vid överlåtelse

Vid överlåtelse skall överlämnande av nycklar, RFID-taggar samt ev. fjärrkontroller till garage ALLTID ske i föreningens nyckelskåp. 

Router och TV-box med tillbehör

Brandsläckare (Vit, 6 kg pulversläckare)

Brister regleras mellan köpare och säljare, styrelsen kan inte ta del av det. 

(Ingen uppdaterad bopärm finns att få via styrelsen, all uppdaterad information som styrelsen har tillgång till finns här på vår hemsida)

Ingår i månadsavgiften

Bredband (700-1000 Mbps), TV-kanalpaket Ownit Flex & Ip-telefoni

Från december 2024, övergår föreningen till Bahnhof (bredband, 1000/1000 och telefoni) och Allente (TV). 

Elabonnemang

Föreningen har gemensamhetsabonnemang och ingen åtgärd krävs från medlem för att avsluta eller påbörja sitt abonnemang.

El-taxa finns att hitta under "Viktigt att veta" här på hemsidan, leta efter rubriken "El - Gemensammhets-abonnemang". 

Medlemmens förbrukning debiteras tillsammans med årsavgiften på föreningens månadsavi. Avräkningen sker kvartalsvis och kvartalskostnaden delas i tre lika delar som fördelas på de kommande tre avierna.

Under våren 2024 inför föreningen månadsavräknign för alla förbrukningsavgifter. Efter det kommer förbrukningen för månad ett debiteras månad tre avgiftsavi. 
T.ex. septembers förbrukning debiteras avi med förfallodatum 30 november. 

Medlem kan följa sin egen förbrukning på Techems boendeportal – LÄNK.

Vattenavgift

Från 2024 har föreningen infört avgift för varm och konsumtionsvatten (sk. kallvatten).


Taxor finns att hitta under "Viktigt att veta" här på hemsidan, leta efter rubriken "IMD - Vattenförbrukning och värmefördelning". 

Medlemmens förbrukning debiteras tillsammans med årsavgiften på föreningens månadsavi. Avräkningen sker kvartalsvis och kvartalskostnaden delas i tre lika delar som fördelas på de kommande tre avierna.

Under våren 2024 inför föreningen månadsavräkning för alla förbrukningsavgifter. Efter det kommer förbrukningen för månad ett debiteras månad tre avgiftsavi. 
T.ex. septembers förbrukning debiteras avi med förfallodatum 30 november. 


Medlem kan följa sin egen förbrukning på Techems boendeportal – LÄNK.

Renovering, ombyggnad och stambyte

Följande beslutades på stämman 2020:
Frånluftsåtervinning av värme, genomförande avslutas nu, våren 2024. Slutbesiktning planerad till slutet av maj. 

Förändring av årsavgift

Ingen generell förändring av årsavgiften, baserad på andelstal, planeras. 

Observera att styrelsen och stämmans tidigare beslutat om införande av IMD enligt nedan, det är i tillägg till nuvarande avgift. 


Debitering för värmefördelning planeras införas tidigast under Q4 2024.  Kommande avgift kommer läggas ovan nuvarande årsavgift till föreningen och anses därför vara en avgiftshöjning.

Styrelsen har inte beslutat några taxor ännu. Föreningens medlemmar kommer under hösten 2024 meddelas förutsättningarna för en typisk bostadsrätt i vår förening. 

Radonmätning

Radonmätning utförd under eldningssäsong 2020-2021 - utan anmärkning

Energideklaration

Garage

135 garageplatser för bil, varav 25 garageplatser är utrustade med laddbox för elbil, ytterligare 25 elbilsplatser projekteras för framtida behov)
3 MC-platser i garageJust nu är det ingen kö till garageplats och men kö till MC plats. 
Vi kan inte svara på hur lång tid det tar att få en garageplats.

Du kan inte få en tilldelad plats innan tillträde.
Mer information om kön till garageplats och annat bra att veta om garaget hittar du på sidan "Viktigt att veta" under rubriken "Garage".

Förvaltning
Förvaltningen av föreningens garageplatser samt ev. kö hanteras av SBC. 

Avgift för hyra finns att hitta under "Viktigt att veta" här på hemsidan, leta efter rubriken "Garage". 

Annan biluppställning

Parkeringsplatser utomhus finns inte i föreningen.
Gatuparkering på kommunens mark mot avgift.

Ekonomisk förvaltare

SBC - Sveriges 

Kundtjänst: 0771-722 722
e-post: kundtjanst@sbc.se


Föreningen byter ekonomiskförvaltare till SBC, 1 januari 2023.
Mer information här: https://www.brftryckaren.se/viktigt-faq#

Medlemsansökan,
pantsättning etc.

Skickas till ekonomiskförvaltare: SBC


Överlåtelsehandlingar laddas upp i SBC's ”mäklarservice” alternativt postas till SBC.

Kundtjänst: 0771-722722
Formulär: Kontakta kundtjänst – SBC 
ePost: kundtjanst@sbc.se


Överlåtelseavgift

2,5 % av prisbasbeloppet

Pantsättningsavgift

1 % av prisbasbeloppet

Förvärv av juridisk person

Nej, accepteras inte

Delat förvärv t.ex. barn/förälder

Ja, accepteras, minsta andel 10%.

Andrahandsupplåtelse

Kräver alltid styrelsens godkännande.

Avgift tas ut motsvarande 10 % av prisbasbelopp per år i enlighet med stadgar.
Gäller ej i lägenhet med särskilt avsedd uthyrningsdel.

Belåningsgrad

Belåningsgraden är 7900 kr / kvm bostadsyta

Förening har för närvarande lån om ca 108 mkr, en genomsnittsränta om 2,28%


Dokument