Hoppa till innehåll

Uteplats

Om lägenheten har uteplats med träplank och trätrall så hör dessa till bostadsrätten och skall enligt stadgarna skötas av innehavaren. Både utsida och insida av plank skall underhållas av lägenhetsinnehavaren. Det är fritt val av lämplig produkt att använda. Befintlig kulör skall eftersträvas så långt det är möjligt. Glöm inte att täcka gångplattorna till skydd mot färgstänk!