FAQ Category: 2. Regler

Rökning

Rökning är förbjuden i alla gemensamma utrymmen, på innegården och inom 8 meter från portar och friskluftsintag. Vid rökning på balkong, uteplats, terrass eller i andras närhet ska särskild hänsyn tas så att rök inte besvärar. Besvärande rök anses vara en störning och behandlas så.

Continue Reading

Balkong

Inglasning av balkong kräver bygglov. Om du har planer på att glasa in balkongen så kontakta styrelsen! Det kräver även styrelsens skriftliga tillåtelse innan arbete kan påbörjas. Du måste själv stå för alla kostnader, inklusive bygglovet. Inglasningens tak skall förses med ordentlig regnavvattning. Färg på profiler skall vara RAL7010. Borrning eller annan och åverkan på […]

Continue Reading

Ventilation och köksfläkt

Ventilationsfläkt av villamodell, med motor, får inte installeras. Husens ventilationssystem drivs med centrala fläktar. En fläkt som sätts in lokalt i en lägenhet ger obalans i systemet. Bakom värmeelementen sitter tilluftsenheter med filter för lägenhetens ventilation. Filtren skall bytas årligen. Filter kan beställas från Acticon AB (www.acticon.se). Uppgift storlek och antal filter per lägenhet finns […]

Continue Reading

Renovering eller förändring av bostadsrätten

I en bostadsrättslägenhet har man stor frihet att påverka utseende och standard. T.ex. får du själv bestämma och åtgärda ytskikt, inredning och vitvaror. Mindre förändringar som att sätta upp en vägg, flytta en innerdörr och liknande får man också göra. Man får inte göra något som kan skada byggnaden eller vara till men för grannar. […]

Continue Reading

Regler och Rekommendationer

Att bo med bostadsrätt medför både rättigheter och skyldigheter. I Bostadsrättslagen samt i föreningens stadgar och ordningsregler kan man se vad som gäller. Om du är ny i föreningen läs detta dokument: I Bopärmen, som lämnades ut vid första inflyttningen, finns bl.a. skötselanvisningar för utrustning och material i lägenheterna. Bopärmen tillhör lägenheten men uppdateras inte […]

Continue Reading

Andrahandsupplåtelse

Andrahandsupplåtelse kräver styrelsens godkännande och ges för högst ett år åt gången och per skäl.– Gäller ej i lägenhet med särskilt avsedd uthyrningsdel.  Blankett för andrahandsupplåtelse finns att hämta via SBC Hemma. Access med Bank ID. Har du inte tillgång kan du även beställa blankett från SBC. SBC MEDLEMSPORTALEN, SBC HemmaHär kan du logga in […]

Continue Reading

Störning — När grannarna stör

Vid störning hjälper styrelsen till och anmälan görs direkt dit. Mejla (styrelsen@brftryckaren.se), använd kontaktformuläret här på hemsidan (klicka här) eller ring någon i styrelsen (anslag finns i trapphusen). Nedan följer några generella tips: Skriv ner hur du upplever situationen, när störningen inträffar (datum och tider) och vart störningen kommer från. Använd gärna föreningens blankett: Tänk […]

Continue Reading

Garage

Föreningen har 135 bilplatser och 3 MC-platser i garage. 25 garageplatser har utrustats med infrastruktur för laddning av fordon – ytterligare 25 projekteras för framtida behov. Hyra Förvaltning Förvaltningen av föreningens garageplatser samt kö hanteras av styrelsen. Du kan inte få en tilldelad plats innan tillträde. Styrelsen svarar inte på frågor om hur lång tid […]

Continue Reading

Olovlig parkering

Aimo Park har uppdrag att sköta bevakningen och har rätt att utfärda krav på kontrollavgift vid olovlig parkering, Detta gäller även olovlig användning av P-plats i garaget. Olovlig parkering anmäls direkt till Parkeringsbolaget: Aimo Park Telefon 0771-96 90 06

Continue Reading