Hoppa till innehåll

Garage

Föreningen har 135 bilplatser och 3 MC-platser i garage.
25 garageplatser har utrustats med infrastruktur för laddning av fordon – ytterligare 25 projekteras för framtida behov.

Hyra

  • Garageplats utan laddinfrastruktur – 850 kr/mån,
  • Garageplats med laddinfrastruktur, inkl mätning och debitering – 1100 kr/mån, förbrukning debiteras per kWh, se tariff under den rubriken.
  • MC-plats – 300 kr/mån

Vid hyra av garageplats ingår en fjärrkontroll till garageportar, beställning av sådan görs via styrelsen.

Förvaltning

Förvaltningen av föreningens garageplatser samt kö hanteras av numer SBC.

Sedan den 8 mars 2024 hanterar SBC föreningens garageplatser. All hantering skall ske via SBC Hemma (logga in med BankID).

Om du tilldelats en Garageplats med laddinfrastruktur, skall du kontakta styrelsen för att få tillgång till laddningsroboten, via nyckeltagg och telefonapp.

Regler för tilldelning, skifte och kö till garageplats

Grunden är att alla medlemmar skall beredas lika rätt till parkering.

Tilldelning av plats

Tilldelning av plats sker i turordning, man ställs i kö den dagen man ansöker om plats.
Om du ännu inte är inflyttad är det tillträdesdagen som är din prioritet i garagekön.
Styrelsen kan när som helst anvisa annan garageplats – detta kan ske med två veckors varsel.
Vid kö och en plats blir tillgänglig tillfrågas den med längst kötid, om den tackar nej till den erbjudna platsen går styrelsen vidare till nästa i kö osv.

Tackar man nej förlorar man sin kötid och datumet för nekandet blir din nya köplats.
Efter tre nekade skiften förlorar du din plats i kön och kan inte kvalificera in till listan på 3 månader.

Kö för byte av parkeringsplats

Kö för byte av parkeringsplats inom garaget finns. Datum för ansökan agerar som kösenioritet. Man kan bara ansöka om zontilldelning (Norr K2-6, Syd P33-37, Öst P57-63 eller Väst P53-55). Se nedan karta.
Om en plats blir tillgänglig tillfrågas den med längst kötid, om den tackar nej till den erbjudna platsen går styrelsen vidare till nästa i kö osv.

Tackar man nej förlorar man sin kötid och datumet för nekandet blir din nya köplats.
Efter tre nekade skiften förlorar du din plats i kön och kan inte kvalificera in till listan på 3 månader.

Dubbla platser

Dubbel tilldelning sker endast i mån av plats och den andra platsen ställs med en månads uppsägning – detta för att bereda plats för de medlemmar, som idag inte har någon plats, som i framtiden vill ha en plats.
Uppsägning av en andra plats sker om kö till garaget finns.

Den som haft förmånen att ha dubbla platser längst är den vars andraplats sägs upp först.

Garageplats med infrastruktur för laddning av fordon

För att kvalificera för en garageplats med infrastruktur för laddning av fordon krävs det att du har en garageplats. Du kan alltså inte kliva före i garagekön.

Dubbel tilldelning av garageplats med laddinfrastruktur sker bara i undantagsfall och faller under regeln för dubbla platser.

Garageplatser och Zoner

Manualer

Taggar Medlemsfrågor