Andrahandsupplåtelse

Andrahandsupplåtelse kräver styrelsens godkännande och ges för högst ett år åt gången och per skäl.
– Gäller ej i lägenhet med särskilt avsedd uthyrningsdel. 

Blankett för andrahandsupplåtelse finns att hämta via SBC Hemma. Access med Bank ID.

Har du inte tillgång kan du även beställa blankett från SBC.

SBC

MEDLEMSPORTALEN, SBC Hemma

Här kan du logga in via Bank-ID här hittar du dina avier, ställa dig i parkeringskö, ansöka om andrahandsuthyrning, kontakta kundtjänst, ta del av dokument som styrelsen delar.

SBC Hemma: https://hemma.sbc.se/

Här kan du även uppdatera din kontaktinformation, epost, telefonnummer etc.

Behöver du ändå komma i kontakt med SBC kontakta dem enligt nedan:

Kundtjänst: 0771-722722
Formulär: Kontakta kundtjänst – SBC 
ePost: kundtjanst@sbc.se

Brf Tryckaren, kundnr: 3021, 
c/o SBC AB, 
Box 226, 
851 04 Sundsvall

Från 1 januari 2023 byter föreningen ekonomiskförvaltare till SBC.

Läs mer om vad som händer då i deras välkomstbrev.
Det kan du kan ladda ner här:

Taggar Medlemsfrågor, Medlemskapsfrågor