Kategori: Standard

Vi ska besiktiga ventilationskanalerna…

Funktionskontroll av ventilationskanalerna enligt SFS 1991:1273 ( OVK ) kommer att utföras i er lägenhet: Dag: Onsdagen den 3/10 till torsdagen den 18/10 (se avisering i trapphus för vilken dag som gäller ditt trapphus) Tid: 07:30 – 15:30 För att utföra besiktningen anlitar vi: Vid arbetet behövs tillgång till ventilationsventilerna i kök, badrum, wc och […]

Continue Reading

VIKTIGT!!! Översvämning och strömavbrott!

På grund av de häftiga skyfall som Uppsala drabbats av idag, är det översvämning i på många platser i källaren. Vi kommer inom kort bryta strömmen i hela fastigheten och vi hoppas kunna slå på den inom någon timme. Detta är en säkerhetsåtgärd som Vattenfall beslutat om för vår fastighet. Hissarna är nu förbjudna att […]

Continue Reading

Generellt ELDNINGSFÖRBUD

Kommunen har idag, den 25 juli, 2018, utfärdat ett generellt ELDNINGSFÖRBUD. Detta gäller såklart även i Brf Tryckaren. All eldning, oavsett metod är TOTALT FÖRBJUDEN! Exempel på vad du INTE får göra: grilla med kol eller gasol, du får INTE heller tända levande ljus, marschaller eller t.ex. friluftskök etc. Följ utvecklingen här: https://www.uppsala.se/ https://www.krisinformation.se/ https://www.msb.se/ […]

Continue Reading

Motioner till föreningsstämman 2018

Om du önskar ha ett ärende behandlat på stämman skall du skriftligt anmäla detta till styrelsen senast söndagen 18 mars 2018 för att ärendet skall kunna tas med i kallelsen. Avseende motioner säger stadgarna: “ § 14 Motioner Medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen i så […]

Continue Reading

Brev från Valberedningen

Är du engagerad och driven? Vill du vara med och leda arbetet i Brf Tryckaren? Kanske känner du någon som skulle passa? Snart är det dags att välja en ny styrelse för Brf Tryckaren. Valet kommer ske på den ordinarie föreningsstämman den 24 april 2018. Föreningen omfattar 170 lägenheter och ca 250 medlemmar. Styrelsen har […]

Continue Reading

Hastigheten i föreningen

På grund av alldeles för hög hastighet och bristande uppsikt från förare som navigerar i garaget har styrelsen beslutat följande: Hastighetsbegränsningen är satt till 7 km/h, gånghastighet. Detta är gällande praxis på allmänna parkeringar om inget annat anges och gäller även i vårt garage och på innergården. Skyltar kommer. Föreningen investerar i fler och nya […]

Continue Reading

Fastighetsförvaltning – 2018

Styrelsen har beslutat att byta leverantör av teknisk- och fastighetsförvaltning. Den nya förvaltaren heter UBC Teknisk Förvaltning och startades januari 2007 där verksamheten fokuserats på traditionell fastighetsskötsel. Det är ett lokalt Uppsala bolag med stor kompetens inom teknisk och fastighetsförvaltning. Med detta bytet vill styrelsen säkerställa att fastigheten sköts på bästa sätt och att vi […]

Continue Reading

Trapphusstädning – 2018

Styrelsen har beslutat att förlänga och utöka avtalet Waldemars städservice. Waldemars städservice städar från och med första januari Brf Tryckarens alla tolv trapphus tillsammans med slussar till garaget. För bästa resultat får det aldrig finnas dörrmattor, leksaker, barnvagnar eller andra saker på någon plats i trapphusen, detta i linje med brandskyddsregler och föreningens ordningsregler. När […]

Continue Reading

Blås ut ljusen och kolla brandvarnaren!

Idag är det första advent. En tid då vi samlas, tänder ljus och myser tillsammans. Det är nu risken för bränder i våra hem är som störst. Blås ut! Tänk på att blåsa ut ljusen när du lämnar rummet – varje gång! Brandvarnare! Visste du att i Sverige saknar 400 000 hushåll en fungerande brandvarnare. […]

Continue Reading