Hoppa till innehåll

Generellt ELDNINGSFÖRBUD

Kommunen har idag, den 25 juli, 2018, utfärdat ett generellt ELDNINGSFÖRBUD.

Detta gäller såklart även i Brf Tryckaren.

All eldning, oavsett metod är TOTALT FÖRBJUDEN!

Exempel på vad du INTE får göra: grilla med kol eller gasol, du får INTE heller tända levande ljus, marschaller eller t.ex. friluftskök etc.

Följ utvecklingen här:
https://www.uppsala.se/
https://www.krisinformation.se/
https://www.msb.se/


Kommunen skriver enligt nedan:
https://www.uppsala.se/kultur-och-fritid/fritid/eldning-och-eldningsforbud/

Nu är brandrisken i Uppsala kommun mycket stor. Därför är det eldningsförbud tills vidare. Det betyder att det är förbjudet att elda utomhus. Det är också förbjudet att grilla på iordningställda grillplatser och på egen tomt.

Vid eldningsförbud är det förbjudet att elda utomhus och att grilla fritt i naturen. Du får inte heller grilla på din egen tomt.

Det är förbjudet att elda och grilla i hela Uppsala län. All eldning med öppen låga utomhus är förbjuden vilket inkluderar eldning vid iordningställda grillplatser, eldning och grillning på egen tomt och användning av friluftskök med öppen låga. Du får inte heller tända levande ljus, marschaller eller facklor utomhus.

Aktuell information om eldningsförbud

Ring telefonsvarare 018-727 30 55 för att få veta om det råder eldningsförbud. Den uppdateras dygnet runt av vakthavande brandingenjör.

Det är kommunens räddningschef eller Länsstyrelsen som beslutar om eldningsförbud när risken för gräs- eller skogsbrand är stor.

https://www.uppsala.se/kultur-och-fritid/fritid/eldning-och-eldningsforbud/