Hoppa till innehåll

Motioner till föreningsstämman 2018

Om du önskar ha ett ärende behandlat på stämman skall du skriftligt anmäla detta till styrelsen senast söndagen 18 mars 2018 för att ärendet skall kunna tas med i kallelsen.

Avseende motioner säger stadgarna:

§ 14 Motioner
Medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.

Lämna din motion här:

på hemsidan: https://www.brftryckaren.se/stamma

via epost: styrelsen@brftryckaren.se

eller i föreningens brevlåda:

Bostadsrättsföreningen Tryckaren
Kapellgatan 6
754 18 Uppsala