Författare: Tryckaren

Vi ska besiktiga ventilationskanalerna…

Funktionskontroll av ventilationskanalerna enligt SFS 1991:1273 ( OVK ) kommer att utföras i er lägenhet: Dag: Onsdagen den 3/10 till torsdagen den 18/10 (se avisering i trapphus för vilken dag som gäller ditt trapphus) Tid: 07:30 – 15:30 För att utföra besiktningen anlitar vi: Vid arbetet behövs tillgång till ventilationsventilerna i kök, badrum, wc och […]

Continue Reading

Referat från stämman 2017

Brf Tryckaren höll ordinarie föreningsstämma 2017-04-26 i Korskyrkans lokaler. Det här var den första stämman efter fusionen av föreningarna i kvarteret. 44  lägenheter var representerade. Styrelseordförande Carl-Johan hälsade alla välkomna och riktade ett tack till alla som var med och röstade fram fusionen förra året. Den är enligt styrelsen en succé i alla avseenden. Fredrik […]

Continue Reading