Hoppa till innehåll

Försäkring – Kollektivt bostadsrättstillägg

Brf Tryckaren har försäkring för fastigheterna. Vi har också tecknat ett s.k. bostadsrättstillägg kollektivt för alla lägenheter.

Bostadsrättstillägget täcker den inredning och utrustning i lägenheten som bostadsrättshavaren ansvarar för enligt stadgarna (se dessa §32). Det är bl.a. köksinredning, vitvaror, sanitetsporslin, ledningar, innerdörrar, ytterdörr, ytskikt, golvbeläggning.

Om en skada berör både egendom som den boende äger och inredning och utrustning som bostadsrättsinnehavaren ansvarar för blir det två självrisker. En på hemförsäkringen för egna ägodelar och en på det kollektiva bostadsrättstillägget för inredning och utrustning. Bostadsrättshavarens svarar för båda.

Dubbla självrisker kan undvikas genom att ha ett eget bostadsrättstillägg till den egna hemförsäkringen.

Försäkringsbolag: Länsförsäkringar Uppsala

Vid skada ring: 018-68 55 00
Du kan också anmäla din skada online här

Försäkringsnummer: 250904
Brf Tryckarens organisationsnummer är 769616-5567

Glöm inte bort att meddela styrelsen. Mejla (styrelsen@brftryckaren.se) eller använd kontaktformuläret längst ner på denna sidan.

Taggar Medlemsfrågor