Hoppa till innehåll

Motion till stämman

Brf Tryckaren avser hålla ordinarie föreningsstämma, onsdagen den 26 april 2017

Om du önskar ha ett ärende behandlat på stämman skall du skriftligt anmäla detta till styrelsen senast söndagen 19 mars 2017 för att ärendet skall kunna tas med i kallelsen.

Avseende motioner säger stadgarna:

§ 14 Motioner
Medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.

 

Lämna din motion i föreningens brevlåda:

Bostadsrättsföreningen Tryckaren
Kapellgatan 6
754 18 Uppsala

Din motion kan även skickas till:

styrelsen@brftryckaren.se

Kallelse till stämman kommer att ske genom anslag.