Detaljplan – Norra Kapellgärdet – ute för granskning