Fjärrvärmeavstängning - 11 Februari

Vattenfall meddelar följande:

Fjärrvärmeavstängning, PORTALGATAN 63, Uppsala

Vi kommer utöra arbeten på fjärrvärmenätet. Det innebär att leveransen av fjärrvärme till er fastighet kommer att avbrytas

Tisdag den 11 Februari 2014 fr.o.m kl. 06:00 t.o.m. kl. 20:00

Värme och varmvatten kommer att saknas under avstängningsperioden. Kallvattenleveransen påverkas inte.

Avstängningen kan bli längre än vad vi angivit om det ...

Läs online.