Stämma 2019

Här kommer information rörande vår föreningsstämma 2019 göras tillgänglig allt eftersom den är tillgänglig.

Nedan kan du även skicka in motioner till stämman eller föreslå kandidater för valberedningen.


Datum: torsdagen den 25 april, 2019 

Tid: kl. 18:30, (mingelfika från kl. 18:00) 

Plats: uppdateras inom kort

Ta med: Legitimation och ev. fullmakt från annan medlem 

Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ.
Använd din rätt till inflytande genom att delta i stämman! 

Av styrelsen föreslagen extern stämmoordförande är Jasmin, från Upplands Boservice. 

Om du inte kan komma så kan du lämna fullmakt till någon annan att vara ditt ombud. Använd blanketten nedan:

Det blir tillfälle till frågor och information efter stämman. 

Varmt välkommen!
/Styrelsen


Motion till föreningsstämman:

Skall vara styrelsen tillhanda senast 1 mars.

För att kunna lämna motion till Brf Tryckaren måste du vara medlem i föreningen. Föreningen tar alltid kontakt med motionären tillika medlemmen för att säkerställa att det är denna som skickat in motionen i fråga.
Det är enkelt att skriva en motion men behöver innehålla ett antal delar: 1. Beskrivande rubrik, 2. Bakgrund, 3. Argumentation - ditt varför, 4. Förslag till beslut.

Nominering till styrelsen:

Skall vara valberedningen tillhanda senast 1 mars.

Vänligen ange din epostadress så valberedningen kan kontakta dig
Lämna en motivation till valberedningen