Stämma 2018

Här kommer information rörande vår föreningsstämma 2018 göras tillgänglig.

Nedan kan du även skicka in motioner till stämman eller föreslå kandidater till valberedningen.


Datum: onsdagen den 24 april, 2018

Tid: kl. 18:30, (mingelfika från kl. 18:00)

Plats: Korskyrkan, Väktargatan 2A, Uppsala

Ta med: Legitimation och ev. fullmakt från annan medlem

Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ.
Använd din rätt till inflytande genom att delta i stämman!

Om du inte kan komma så kan du lämna fullmakt till någon annan att vara ditt ombud. Använd blanketten nedan:

Det blir tillfälle till frågor och information efter stämman.

Varmt välkommen!
/Styrelsen

 


Motion till föreningsstämma
Här kan du lämna din motion till stämman 2018, styrelsen tillhanda senast 18 mars 2018.
För att kunna lämna motion till Brf Tryckaren måste du vara medlem i föreningen. Föreningen tar alltid kontakt med motionären tillika medlemmen för att säkerställa att det är denna som skickat in motionen i fråga.
Det är enkelt att skriva en motion men behöver innehålla ett antal delar: 1. Beskrivande rubrik, 2. Bakgrund, 3. Argumentation - ditt varför, 4. Förslag till beslut.

Valberedningen - Nominering
Här kan du anmäla din nominering eller kandidatur, skall vara valberedningen tillhanda senast 18 mars 2018.
Vänligen ange din epostadress så valberedningen kan kontakta dig
Lämna en motivation till valberedningen