Förening och styrelse

Bostadsrättsföreningen Tryckaren

Brf Tryckaren i Uppsala registrerades av Bolagsverket den 7 maj 2007.
Organisationsnumret är 769616-5567

Fusion med två grannföreningar registrerades i september 2016 i och med detta gäller nya andelstal.

Våra 4 hus med garage och förråd i källaren byggdes i etapper 2008-2011. Sista inflyttningen ägde rum i oktober 2011.

Vi har 170 lägenheter som alla är upplåtna med bostadsrätt. Juridisk person accepteras inte. Det finns en uthyrd butikslokal. Alla lägenheter har ett tillhörande förråd. Det finns en gemensam tvättstuga. Den sammanlagda bostadsytan är 13 691 kvm. Vi har varmgarage i källaren med 135 bilplatser och 3 platser för MC. Platserna hyrs endast ut till medlemmar.

Vi är medlemmar i föreningen Bostadsrätterna. Deras publikationer och hemsida rekommenderas www.bostadsrätterna.se

 

Styrelsen vald vid stämman april 2018

Namn Roll Kontakt
Algotsson, Carl-Johan Ordförande 0736557172
Ersson, Karin V. Ordförande och mäklarkontakt 0735033557
Sandström, Tommy Sekreterare
Fors-Ekander, Agnetha Ledamot
Hällegard, Nisse Ledamot
Anna Cuturic Suppleant
Markus Gabrysch Suppleant
Maria Sandman Suppleant
Säfström, Angelika Suppleant

 

Valberedning inför stämman 2019

Bergström-Johansson, Ulla Sammankallande
Alm, Carola
Ersson, Mats
Lopez-Egido, Juan

Revisorer är BOREV AB

Fastighetsbeteckningar och adresser:

Kvarngärdet 57:2 Portalgatan 39, 43, 45, 49, 53, 55 och Kapellgatan 2-6
Kvarngärdet 57:3 Portalgatan 57-63
Kvarngärdet 57:6 Portalgatan 33-37
Postnummer 754 18 (Kapellgatan) och 754 23 (Portalgatan)