Förening och styrelse

Bostadsrättsföreningen Tryckaren

Brf Tryckaren i Uppsala registrerades av Bolagsverket den 7 maj 2007.
Organisationsnumret är 769616-5567

Fusion med två grannföreningar registrerades i september 2016 i och med detta gäller nya andelstal.

Våra 4 hus med garage och förråd i källaren byggdes i etapper 2008-2011. Sista inflyttningen ägde rum i oktober 2011.

Vi har 170 lägenheter som alla är upplåtna med bostadsrätt. Juridisk person accepteras inte. Det finns en uthyrd butikslokal. Alla lägenheter har ett tillhörande förråd. Det finns en gemensam tvättstuga. Den sammanlagda bostadsytan är 13 691 kvm. Vi har varmgarage i källaren med 135 bilplatser och 3 platser för MC. Platserna hyrs endast ut till medlemmar.

Vi är medlemmar i föreningen Bostadsrätterna. Deras publikationer och hemsida rekommenderas www.bostadsrätterna.se

 

Styrelsen vald vid stämman april 2017

Carl-Johan Algotsson Ordförande Portalgatan 53
Karin Ersson Vice Ordförande Kapellgatan 4
Per Larsson Sekreterare Kapellgatan 6
Ulf Melin Ledamot Kapellgatan 4
Nisse Hällegard Ledamot Portalgatan 59
     
Johanna Lundberg Suppleant Portalgatan 43
Tommy Sandström Suppleant Kapellgatan 6
Agnetha Fors Ekander Suppleant Portalgatan 63
Angelika Säfström Suppleant Portalgatan 33

 

 Valberedning inför stämman 2018

Ulla Bergström Sammankallande
Mats Ersson  
Maria Sandman  
Carola Alm  

Revisorer är BOREV AB

Fastighetsbeteckningar och adresser:

Kvarngärdet 57:2 Portalgatan 39, 43, 45, 49, 53, 55 och Kapellgatan 2-6
Kapellgärdet 57:3 Portalgatan 57-63
Kapellgärdet 57:6 Portalgatan 33-37
Postnummer 754 18 (Kapellgatan) och 754 23 (Portalgatan)