Föreningsstämma 2014-05-21

KALLELSE OCH DAGORDNING

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tryckaren, Uppsala, kallar härmed föreningens medlemmar till ordinarie föreningsstämma

Tid: Onsdag den 21 maj 2014 kl 1830 (OBS! Nytt datum)
Plats: Korskyrkan, Uppsala

Kaffe/te och bulle kommer att serveras före stämman från kl 1800.

Läs mer.