Brf Tryckaren
kv_rabyvagen_02 online3

EXTRA Föreningsstämma 2018

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tryckaren, Uppsala,
kallar föreningens medlemmar till extra föreningsstämma

Datum: torsdagen den 15 november, 2018

Tid: kl. 19:00, (mingelfika från kl. 18:30)

Plats: Korskyrkan, Väktargatan 2A, Uppsala

Ta med: Legitimation och ev. fullmakt från annan medlem

Dagordning

 1. föreningsstämmans öppnande
 2. val av stämmoordförande
 3. anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. godkännande av röstlängd
 5. godkännande av dagordning
 6. val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 7. val av minst två rösträknare
 8. fråga om kallelse skett i behörig ordning
 9. av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor:
  • belysning
  • gånggrindar
  • portalgrindar
  • frånluftsventilation
 10. föreningsstämmans avslutande
Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. När föreningen skall genomföra en ombyggnation som kan påverka medlemmar, måste styrelsen fråga medlemmarna om detta. Använd din rätt till inflytande genom att delta i stämman!

Om du inte kan komma så kan du lämna fullmakt till någon annan att vara ditt ombud.
Blankett finns på hemsidan, här.

Det blir tillfälle till frågor och information efter stämman.

All information hittar du på hemsidan, här.

Varmt välkommen!

MailPoet