Förening och styrelse

Bostadsrättsföreningen Tryckaren i Uppsala registrerades av Bolagsverket den 7 maj 2007.

Organisationsnumret är 769616-5567

Vi har 170 lägenheter som alla är upplåtna med bostadsrätt kring en grön gård med lekplats. Det finns en uthyrd butikslokal, fungerar nu som närlivsbutik. Det finns en gemensam tvättstuga. Den sammanlagda bostadsytan är 13 691 kvm. Vi har varmgarage i källaren med 135 garageplatser för medlemmar att hyra, varav 7 med laddbox för elbil, samt 3 platser för MC. Platserna hyrs endast ut till medlemmar.

På våra tak har vi solpaneler som förser fastigheten och bostadsrätterna med el.

Bredband, TV och telefon via fiber ingår i årsavgiften.

Efter fusion med två grannföreningar under 2016 består Brf Tryckarens fastighet av 4 hus med 5-6 våningar byggda 2008-2011. Nya andelstal gäller efter det.

Vi är medlemmar i föreningen Bostadsrätterna. Deras publikationer och hemsida rekommenderas www.bostadsrätterna.se


Namn

Roll

Vald till stämma

Algotsson, Carl-Johan

Ordförande

2023

Hällegard, Nisse

Vice Ordförande

2023

Ekman, Krister

Ledamot

2023

Sandman, Maria

Ledamot

2023

Selenius, Ingrid

Ledamot

2024

Fjärstedt, Jenny

Ledamot

2024

Blom, Lars-Erik

Ledamot

2024


Namn

Roll

Bergström-Johansson, Ulla

Ordförande och sammankallande

Alm, Carola

Ekholm, Björn


Revisorer är BOREV AB


Fastighetsbeteckningar och adresser:

2021 slogs föreningens fastigheter samman till en fastighet med ny beteckning: Kvarngärdet 57:7

De gamla beteckningarna var:
Kvarngärdet 57:2 Portalgatan 39, 43, 45, 49, 53, 55 och Kapellgatan 2-6
Kvarngärdet 57:3 Portalgatan 57-63
Kvarngärdet 57:6 Portalgatan 33-37

Postnummer 754 18 (Kapellgatan) och 754 23 (Portalgatan)