Information från Brf Tryckaren:

---

Detaljplanen är utställd på granskning från 15 december 2016  till och med 12 januari 2017.
Uppsala kommun, www.uppsala.se/stadsplanering.
Där kan du finna mer information om planerna för detta område.

Har du synpunkter på planerna skall de skickas direkt till kommunen.

 

Läs hela inlägget och annan information här.

---

Detaljplanen för Kvarteret takryttaren är nu godkänd och även bygglov har beviljats inom denna fastighet.

Mer information finns hos kommunen: www.uppsala.se/stadsplanering

Läs hela inlägget och annan information här.

---