Information från Brf Tryckaren:

---

Idag har styrelsen antagit nya ordningsregler och de blir gällande med omedelbar verkan.

De nya reglerna i föreningen hittar du på hemsidan www.brftryckaren.se/anvisningar På samma sida hittar du mer information om vad som gäller i vår förening.

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Läs hela inlägget och annan information här.

---