---

Det finns nu ett prospekt gällande den föreslagna fusionen mellan Brf Droskan, Brf Vide och Brf Tryckaren. Du har fått denna information i din brevlåda under dagen.

Vill du ta del av informationen elektroniskt kan du ladda ner den genom att klicka på bilden eller länken nedan.

Fusionprospekt 2016
---