Information från Brf Tryckaren:

---

Administrativ ändring av adress

Om du har fått en underrättelse från Skatteverket om "Administrativ ändring av adress" så bör du kontrollera att den är korrekt. Skatteverket har uppdaterat folkbokföringsregistret och fört in lägenhetsnummer i din bostadsadress.

De lägenhetsnummer som används i folkbokföringen är inte desamma som de som används i Brf Tryckaren. Skatteverket använder lägenhetsnummer enligt Lantmäteriets officiella system.

Du finner en översättningstabell mellan Tryckarens nummer och Lantmäteriets här.

Lantmäteriets system beskrivs på på deras hemsida. I korthet beskriver Lantmäteriet sitt system så här:

Lägenhetsnumren ska anges med fyra siffror, varav de två första anger våningsplan och de två sista lägenhetens läge inom våningsplanet. Numreringen av våningsplan börjar med 10 på entréplanet. Våningsplanen ovanför entréplanet numreras med 11, 12 och så vidare, och våningsplanen under entréplanet numreras nedåt med 09, 08 och så vidare. Numreringen inom ett våningsplan börjar, när man kommer till vånings ‐ planet nerifrån, med 01 vid den bostadslägenhet som ligger till vänster om trappan och fortsätter medsols.

Har du frågor skall du i första hand vända dig till Skatteverket.

Behöver du ytterligare hjälp är du varmt välkommen att kontakta styrelsen via e-post (brftryckaren@gmail.com) eller använd dig av kontaktformuläret på hemsidan (klicka här).

 

---