---

Vi har påbörjat arbetet med att byta ut belysningen i garaget och övriga källarutrymmen till LED. Det blir bättre på flera sätt. Ljuset tänds fortare och energiförbrukningen liksom underhållsbehovet minskar betydligt. Detta var ett enkelt beslut för styrelsen. Investeringen betalar sig på 3 år och sedan sparar vi energi, klimatpåverkan och pengar varje år länge framöver.

Samtidigt har vi elektriker igång med att installera laddboxar för elbil på några garageplatser. Till det har vi fått klimatinvesteringsstöd från Klimatklivet. Se tidigare information om laddboxarna!

Nu vet du vad dom gör när du ser elektriker runt om i källaren.

Läs mer information här

---

Du har väl inte missat:

Vi installerar laddboxar för elbilar i garaget. Platserna 230, 232 och 234 kommer att förses med laddboxar med uttag ”typ2” enligt EU-standard. En plats är redan bokad för uthyrning.

Om du är intresserad av att byta till en plats med laddbox så kontakta styrelsen per mejl styrelsen@brftryckaren.se. ”Först till kvarn” gäller.

En plats med laddbox kostar 500 kr/mån plus den vanliga hyran för garageplats på 850 kr/mån. El betalas därutöver enligt konsumtion genom mätning eller schablon.

Föreningen har beviljats klimatinvesteringsstöd från Klimatklivet (Miljövårdsverket) till den här investeringen som görs efter bl.a. principbeslut på årets ordinarie föreningsstämma.

Läs mer information här

---