---

Vi installerar laddboxar för elbilar i garaget. Platserna 230, 232 och 234 kommer att förses med laddboxar med uttag ”typ2” enligt EU-standard. En plats är redan bokad för uthyrning.

Om du är intresserad av att byta till en plats med laddbox så kontakta styrelsen per mejl styrelsen@brftryckaren.se. ”Först till kvarn” gäller.

En plats med laddbox kostar 500 kr/mån plus den vanliga hyran för garageplats på 850 kr/mån. El betalas därutöver enligt konsumtion genom mätning eller schablon.

Föreningen har beviljats klimatinvesteringsstöd från Klimatklivet (Miljövårdsverket) till den här investeringen som görs efter bl.a. principbeslut på årets ordinarie föreningsstämma.

Läs mer information här

---

Du har väl inte missat:

Det nya passersystemet till garageportarna är nu i drift.

Öppna porten genom att visa taggen för läsaren som sitter på karmen alldeles intill porten! På fjärrkontrollen används den övre vänstra knappen.

Det gamla systemet togs ur drift den 26 juni 2017. Därefter kan portarna inte öppnas med nyckel och inte heller med den gamla fjärrkontrollen.

Så nu är det dags att lämna tillbaka den gamla fjärrkontrollen. Återlämnad fjärrkontroll ger depositionen 250 kr tillbaka.

Men vi måste få in din gamla fjärrkontroll senast den 15 augusti, därefter förfaller depositionen. Lägg den gamla fjärrkontrollen i ett kuvert märkt med namn, lägenhetsnummer och nummer på din garageplats i föreningens postfack Kapellgatan 6.
Depositionen återbetalas genom avdrag på kommande ordinarie avgiftsavi.

Vid överlåtelse och flytt hanteras nycklar, taggar och fjärrkontroller på samma sätt. Överlämnande av samtliga skall ALLTID ske hos Lås och Säkerhetscenter.

Om du tappar bort en tagg, fjärrkontroll eller nyckel så hanteras det också på samma sätt som förut. Anmäl genast förlusten till styrelsen! Taggar och fjärrkontroller skall spärras. Mer information om detta finns på hemsidan under "Felanmälan och vanliga frågor".

Om du har missat att hämta ut dina taggar eller fjärrkontroll och inte har gjort någon överenskommelse direkt med styrelsen om hur du får dem så gäller från och med nu att du måste hämta dem själv (medtag legitimation) hos Lås och Säkerhetscenter mot en avgift till dem. Boka tid, kontaktuppgifter finns på hemsidan.

Läs mer information här

---