Brf Tryckaren
kv_rabyvagen_02 online3

Höststädning av garaget - 26 oktober

Höststädning av garaget kommer att påbörjas, torsdagen den 26 oktober kl. 08:00.

Garaget skall då vara HELT TÖMT PÅ ALLT: bilar, mc, cyklar, däck, takboxar, barnvagnar, hurtsar, kylskåp och ALLT annat som finns där nu.

För dig som hyr garageplats är det en del av ditt avtal att utrymma platsen för underhåll!

Tack för din medverkan till ett renare och trevligare garage!

Städning - Grillar på gården

De grillar som finns på gården skall vara bortforslade inför vintern senast den 20 oktober 2017.

De gillar som finns kvar efter det omhändertas och skrotas.

Tänk på att gasol eller andra brandfarliga vätskor aldrig får förvaras i lägenhetsförråd eller garage och bara i mycket små mängder i lägenheten.

Påminnelse:

Ny porttelefon - Din medverkan krävs!

Beställning av egna nummer till porttelefon.

Föreningen har beställt ett nytt system för porttelefoner och dörröppning till trapphusen. Det installeras under hösten etappvis per trapphus. Du kommer att få information om hur man hanterar det nya systemet när det blir dags att använda det. Bland annat kommer nuvarande RFID-brickor (taggar) att kunna användas för att komma in i trapphusen.

Det nya systemet kommer att öka säkerheten, minska oönskade påringningar, förenkla för dig som boende och minska administrationen, inte minst avseende styrning av tillträde för olika distributörer (post, tidningsbud etc.) En stor fördel är också att systemet är mycket flexibelt och anpassningsbart för framtiden.

Porttelefonsystemet byts ut. Din besökare kommer att kunna söka upp namn på en skärm vid porten och ringa därifrån. Samtalet går till en mobil eller fast telefon, du ger oss de namn och nummer du önskar nedan. Du kan låsa upp entrédörren med din telefon. Den gamla porttelefonluren i lägenheten blir utan funktion.

Vi behöver veta vilka personnamn och telefonnummer som du vill ha i porttelefonsystemet avseende din lägenhet. Eller om du inte vill ha porttelefonfunktionen alls. Fyll i dina önskemål nedan!

Lämna blanketten i föreningens postfack på Kapellgatan 6 eller skicka en scannad kopia till styrelsen@brftryckaren.se  Senast den 16 oktober 2017. Därefter får du betala för registreringen.
MailPoet