Brf Tryckaren
kv_rabyvagen_02 online3

Nya skyltar i garaget

Reglerna gäller alla typer av fordon!

Vid infart i garaget:

Gångfartsområde

Du får inte köra fordonet med högre hastighet än gångfart. Du som är förare har väjningsplikt mot gående.

Väjningsplikt mot mötande trafik

Väjningspliktsmärket, väjningsplikt mot mötande trafik, anger att det är förbjudet att passera en sträcka om det inte kan ske utan att mötande trafik hindras.

Varning för farthinder

Märkena anger upphöjning eller grop som anlagts som fartdämpande åtgärd.

Begränsad fordonshöjd

Märket anger förbud mot trafik med fordon över en viss höjd. Högsta tillåtna fordonshöjd är 2,1 meter.
Södra nerfarten 2018

Vid utfart från garaget:

Stopp för port

Märket anger skyldighet att stanna för porten. Fordonet ska stannas vid märket.

Mötande trafik har väjningsplikt

Mötande fordon ska lämna företräde

Gångfartsområde upphör

Södra utfart 2018

Att tänka på när du kör ut är att du passerar gångväg

- Ta det mycket varsamt och var uppmärksam!

MailPoet