Brf Tryckaren
kv_rabyvagen_02 online3

För dig som bor på Kapellgatan 2 eller 4:

Den 16 & 17 april genomför föreningen rengöring och injustering av ventilationen i ert trapphus. Vi måste då komma in i samtliga lägenheter.

Kapellgatan 2: Tisdag 16 april, 07:30 till 15:30

Kapellgatan 4: Onsdag 17 april, 07:30 till 15:30

Om ni inte kan vara hemma aviserad dag ber vi er att inte låsa ev. extralås samt att ni ställer låset i serviceläge.

Följdkostnader på grund av att vi inte kommer in i lägenheten bekostas av bostadsrättsinnehavaren.
MailPoet