Brf Tryckaren
kv_rabyvagen_02 online3

Viktig information: Tillgång till din lägenhet!

Våren är alltid en hektisk period med mycket att göra och så även för föreningens fortlöpande fastighetsförädling. För att våra fastigheter ska upprätthålla hög kvalité och servicenivå planerar vi bland annat att under denna vår utföra:
  • Rengöring av ventilationskanalerna
  • Efterföljande funktionskontroll av ventilationskanalerna
  • Stamspolning
Vid ovanstående arbete behövs således tillgång till er lägenhet.

Vi återkommer med datum och tid när detta blir aktuellt. Om ni inte kan vara hemma aviserad dag ber vi er att inte låsa ev. extralås samt att ni ställer låset i serviceläge.


Under våren kommer också arbetet med uppförandet av grindar samt gårdens utökade belysning att färdigställas.

Ersättning av Telia - Trippleplay

Runt årsskiftet 2019-2020 löper avtalet med Telia ut.

Föreningen har startat arbetet med att ta in offerter för att konkurrensutsätta det nuvarande avtalet och Telias lösning.
Det troligen kommer ske ett skifte av leverantör runt årsskiftet.

Investera därför inte i någon utrustning som enkom är anpassad för att fungera ihop med Telias utbud.
MailPoet