Brf Tryckaren
kv_rabyvagen_02 online3

För dig som bor på Portalgatan 33, 35 och 63

Den 29 april till 3 maj genomför föreningen rengöring och injustering av ventilationen i ert trapphus. Vi måste då komma in i samtliga lägenheter.

Portalgatan 35: Tisdag 30/4

Portalgatan 63: Torsdag 2/5

Portalgatan 33: Fredag 3/5

Om ni inte kan vara hemma aviserad dag ber vi er att inte låsa ev. extralås samt att ni ställer låset i serviceläge.

Följdkostnader på grund av att vi inte kommer in i lägenheten bekostas av bostadsrättsinnehavaren.
MailPoet