Brf Tryckaren
kv_rabyvagen_02 online3

För dig som bor på Kapellgatan 6 eller Portalgatan 53, 55 & 61
Samt radhusen Portalgatan 39, 43, 45 & 49


Den 23 till 26 april genomför föreningen rengöring och injustering av ventilationen i ert trapphus. Vi måste då komma in i samtliga lägenheter.

Kapellgatan 6: Tisdag 23/4

Portalgatan 49, 45, 55: Onsdag 24/4

Portalgatan 39, 43, 53: Torsdag 25/4

Portalgatan 61: Fredag 26/4

Om ni inte kan vara hemma aviserad dag ber vi er att inte låsa ev. extralås samt att ni ställer låset i serviceläge.

Följdkostnader på grund av att vi inte kommer in i lägenheten bekostas av bostadsrättsinnehavaren.
MailPoet