Brf Tryckaren
kv_rabyvagen_02 online3

Tyvärr måste vi tjata om detta igen!

Det sker ingen förbättring i våra soprum, se bilder från i förmiddags, 4 mars 2019, nedan.

VI MÅSTE ALLA HJÄLPAS ÅT!

Tätare hämtning kommer inte hjälpa mot ovikta kartonger, frigolit i överflöd eller andra grovsopor...

Slarvet kostar föreningen stora pengar varje år! Vi är tillsammans föreningen det är vår gemensamma ekonomi som drabbas!
I värsta fall kan vi bli av med sophämtningen i sin helhet! Det blir dåligt för oss alla!

Så i korthet: SKÄRPNING KRÄVS!

  • Ta ditt ansvar och ta hand om dina sopor!
  • Läs innantill och placera sopor i rätt behållare
  • Vik ihop skymmande paket och kartonger
  • Om något hamnar på golvet - plocka upp det! Ingen annan skall behöva göra det åt dig!
cof_vivid
mde_vivid

Hushållssopor, källsortering och grovsopor

Föreningen fick i augusti 2018 en reprimand från Uppsala Vatten.

Det gällde då sorteringen av hushållssopor, med en förklaring att om det inte bättring sker riskerar sophämtning upphöra fram tills det är korrekt sorterat.

Efter fyra månaders iakttagande kan föreningens styrelse konstatera att det inte är bättre!

Många av oss sköter sig - men tyvärr alldeles för många som inte gör det. Det är bekvämt att vi som boende kan lämna vårt hushållsavfall i fina och relativt nya soprum - men det är inte en självklarhet!

Grovsopor som hamnar i soprummet, skall forslas bort - det kostar pengar. Ingen vill betala för att någon annan inte sköter sina åtaganden.


Exempel från vardagen: Kalle ställer en klädställning i
metallåtervinningen - det är ju metall: Men det är inte en förpackning, så det är fel. Klädställningen är grovsopor - skall till återvinningen.
Kalles klädställning kostade 1200 kr i transport, sorteringsavgift samt miljöavgift för föreningen att bli av med.
Vill du verkligen betala för Kalles lathet?
"Kalle" heter säkert något annat.
2
Styrelsen kommer vidta alla åtgärder som anses nödvändiga för att behålla sophämtningen. Men för att säkra att vi även framöver kan njuta denna bekvämlighet måste alla hjälpas åt!

Låt oss bli bättre!!!

Lite fler bilder från vardagen:
Sopmosaik
Några basregler för dig som inte lyckats hitintills:
  • Ryms inte din uttjänta inventarie i kärlet eller finns det ingen självklar plats för det - då är det troligen grovsopor - ta det till återvinningsstation.
  • Lägg soporna i rätt kärl, det finns en bra beskrivning ovan varje sopkärl - genomgång kan ordnas om så önskas.
  • Tappar du något på golvet - plocka upp det, ingen annan vill eller skall behöva göra det åt dig.
  • Vik ihop kartonger! Vi andra vill också kunna kasta våra kartonger.
Mer information finns att hämta här: https://www.uppsalavatten.se/sv/hushall/avfall-och-atervinning/kallsortering/sorteringsguide/

/Styrelsen
MailPoet