Brf Tryckaren
kv_rabyvagen_02 online3

Uppsala Vatten hotar sluta hämta sopor, om vi inte blir bättre på att sortera!

Styrelsen mottog följande meddelande, från Uppsala Vatten AB under dagen idag:

Uppsala Vatten och Avfall AB ansvarar för hämtning av hushållsavfall i Uppsala kommun. Vid anläggningen ovan har avfall sorterats felaktigt. Vänligen se till att det är rätt sorterat nästa gång vi kommer. Om felsorteringen fortsätter kan hämtningen tillfälligt upphöra fram till dess att det är rätt sorterat och kundtjänst har meddelats.

Låt oss hjälpas åt och tillse att vi fortsatt får våra sopor hämtade - följ anvisningar i sophusen!

MailPoet