Brf Tryckaren
kv_rabyvagen_02 online3

Förråd måste öppnas upp och golvytorna rensas omgående

Förråden i nedre garaget Portalgatan 53 samt 55 samt förråden i källaren på Kapellgatan 6 måste öppnas upp och golven måste vara rena från prylar för att möjliggöra sanering av vatten.
Adresser som har förråd i drabbade utrymmen:
 • Portalgatan 33-37
 • Portalgatan 53-55
 • Kapellgatan 2-6
 • Samtliga radhus

Förråden skall vara redo för sanering så snart det vara går, helst under dygnet 30 juli, dock senast tisdag 31 juli 19:00.

Då skall:
 • Golvytan vara helt rensad från lösören och blöta ting upp till 10 cm
 • Allt blött och förstört skall vara ute
 • Förrådet skall lämnas olåst
Föreningen kan inte ansvara för förvarad egendom i olåst förråd.
Föreningen har tyvärr ingen central förvaringsplats för dina ägodelar.

Föreningen har ställt upp en avfallscontainer som har att ställas upp på gården.
Sopsäckar finns i anslutande trapphus.

Är du bortrest eller inte har möjlighet att själv tömma ditt förråd måste du själv ombesörja att det blir gjort! Det är allas vårt ansvar!

Tack för visad förståelse och Er medverkan till ett gott saneringsarbete och resultat!

Vidare information om översvämningarna:

Vad har hänt:
Stora vatteninträngningar i fastigheten framförallt i källaren.
Styrelsen har på grund av det inträffade haft ett extrainsatt styrelsemöte som just avslutats.

Hur påverkar detta mig?
 • Strömmen kommer inte att brytas som det ser ut just nu.
 • Hissar avstängda Kapellgatan 6, Portalgatan 53 och 55 på grund av vatten i schakten.
  Övriga hissar kan nu användas som normalt.
 • Ditt förråd kan vara drabbat, inspektera och dokumentera dina skador samt kontakta ditt eget försäkringsbolag. Det kollektiva bostadsrättstillägget handhas av Moderna försäkringar,
  Telefon: 0200-213213
  Försäkringsnummer: 774234, Brf Tryckaren

  OBS: Översvämmande vatten är på några ställen orent och förorenat, gå inte barfota i vattnet och låt inte barnen leka i det!
Föreningens styrelse arbetar mycket intensivt med att lösa det allmänna och kommer inte behandla individuella ärenden under den närmsta tiden.

Vänd dig till styrelsen bara vid brådskande ärenden.
Tack för din förståelse.

VIKTIGT!!! Översvämning och strömavbrott!

På grund av de häftiga skyfall som Uppsala drabbats av idag, är det översvämning i på många platser i källaren.
 • Vi kommer inom kort bryta strömmen i hela fastigheten och vi hoppas kunna slå på den inom någon timme.
  Detta är en säkerhetsåtgärd som Vattenfall beslutat om för vår fastighet.
 • Hissarna är nu förbjudna att användas!!!
 • Översvämmande vatten är på några ställen orent och förorenat, gå inte barfota i vattnet och låt inte barnen leka i det!
 • Ditt förråd kan vara översvämmat, ta nödvändiga åtgärder för ditt eget förråd och kontakta ditt försäkringsbolag!
Föreningen jobbar hårt med att lösa det inträffade och kommer bara fokusera på de akuta åtgärderna just nu!
Kontakta bara styrelsen i yttersta nödfall!

MailPoet