Brf Tryckaren
kv_rabyvagen_02 online3

Vidare information om översvämningarna:

Vad har hänt:
Stora vatteninträngningar i fastigheten framförallt i källaren.
Styrelsen har på grund av det inträffade haft ett extrainsatt styrelsemöte som just avslutats.

Hur påverkar detta mig?
 • Strömmen kommer inte att brytas som det ser ut just nu.
 • Hissar avstängda Kapellgatan 6, Portalgatan 53 och 55 på grund av vatten i schakten.
  Övriga hissar kan nu användas som normalt.
 • Ditt förråd kan vara drabbat, inspektera och dokumentera dina skador samt kontakta ditt eget försäkringsbolag. Det kollektiva bostadsrättstillägget handhas av Moderna försäkringar,
  Telefon: 0200-213213
  Försäkringsnummer: 774234, Brf Tryckaren

  OBS: Översvämmande vatten är på några ställen orent och förorenat, gå inte barfota i vattnet och låt inte barnen leka i det!
Föreningens styrelse arbetar mycket intensivt med att lösa det allmänna och kommer inte behandla individuella ärenden under den närmsta tiden.

Vänd dig till styrelsen bara vid brådskande ärenden.
Tack för din förståelse.

VIKTIGT!!! Översvämning och strömavbrott!

På grund av de häftiga skyfall som Uppsala drabbats av idag, är det översvämning i på många platser i källaren.
 • Vi kommer inom kort bryta strömmen i hela fastigheten och vi hoppas kunna slå på den inom någon timme.
  Detta är en säkerhetsåtgärd som Vattenfall beslutat om för vår fastighet.
 • Hissarna är nu förbjudna att användas!!!
 • Översvämmande vatten är på några ställen orent och förorenat, gå inte barfota i vattnet och låt inte barnen leka i det!
 • Ditt förråd kan vara översvämmat, ta nödvändiga åtgärder för ditt eget förråd och kontakta ditt försäkringsbolag!
Föreningen jobbar hårt med att lösa det inträffade och kommer bara fokusera på de akuta åtgärderna just nu!
Kontakta bara styrelsen i yttersta nödfall!

MailPoet