Brf Tryckaren
kv_rabyvagen_02 online3

AVSTÄNGNING AV VÄRME OCH VARMVATTEN

På grund av servicearbeten kan driftstörningar förekomma på värme och varmvattnet. Det kan vara avstängt hela eller delar av tiderna nedan!

Onsdag den 24 januari mellan klockan c:a 08.30 till 15.00
Torsdag den 25 januari mellan klockan c:a 08.30 till 15.00

VIKTIGT!
Efter arbetet: Spola varmvattnet under c:a 10 minuter före användning – för att få ut eventuell smuts och missfärgning.
MailPoet