Brf Tryckaren
kv_rabyvagen_02 online3

Fastighetsförvaltning - 2018

Styrelsen har beslutat att byta leverantör av teknisk- och fastighetsförvaltning.

Den nya förvaltaren heter UBC Teknisk Förvaltning och grundades januari 2007 där verksamheten fokuserats på traditionell fastighetsskötsel. Det är ett lokalt Uppsala bolag med stor kompetens inom teknisk och fastighetsförvaltning.

Med detta bytet vill styrelsen säkerställa att fastigheten sköts på bästa sätt och att vi får en trivsam och välskött utemiljö.

Så från och med första januari, 2018, skall vi istället kontakta nedan för fastighetsrelaterade frågor.

UBC Teknisk förvaltning – Fastighetsskötare

e-post: info@uncfast.se
Telefon (07:00-16:00): 018-12 55 38
Jourtelefon: 018-10 04 10

Övriga kontakter för felanmälan kan hittas här: http://www.brftryckaren.se/felanmalan

Ps. Allt som rör din egen lägenhet, som faller under ditt ansvar enligt stadgar och ordningsregler, får du själv betala för. Ds.

Trapphusstädning - 2018

Styrelsen har beslutat att förlänga och utöka avtalet Waldemars städservice.

Waldemars städservice städar från och med första januari Brf Tryckarens alla tolv trapphus tillsammans med slussar till garaget.

För bästa resultat får det aldrig finnas dörrmattor, leksaker, barnvagnar eller andra saker på någon plats i trapphusen, detta i linje med brandskyddsregler och föreningens ordningsregler.

När och om vi har synpunkter på städningen skall de riktas till styrelsens mejl, så tar städansvarig hand om detta i dialog med Waldemar.
MailPoet