Brf Tryckaren
kv_rabyvagen_02 online3

Norra garageporten avstängd på grund av ett mekaniskt fel

Den norra garageporten, den närmast Kapellgatan är avstängd på grund av ett mekaniskt fel på porten. Vår serviceleverantör är meddelad och kommer åtgärda felet så snart de kan.


Under tiden, fram tills felet är avhjälpt, hänvisas samtliga till den södra porten - den närmast centrum!

Glöm inte att alltid köra lugnt och försiktigt i garaget och se till att porten går igen bakom dig efter du öppnat den oavsett om du kör bil, cyklar eller går.
MailPoet