Föreningsstämmor 2021

Föreningen har genomfört två extrastämmor under våren, innan ordinarie stämma som är planerad till den 17 juni.

Alla stämmor 2021 skall genomföras genom poströstningsstämma utan närvaro. 

På de två extrastämmorna beslutades om nya stadgar. De nya och nu gällande stadgarna kan hittas under dokument här på hemsidan.

En första extrastämman hölls den 26 februari, den andra 23 mars.