Viktigt att veta

Regler och Rekommendationer

Att bo med bostadsrätt medför både rättigheter och skyldigheter. I Bostadsrättslagen samt i föreningens stadgar och ordningsregler kan man se vad som gäller.

  Om du är ny i föreningen läs detta dokument:

  I Bopärmen, som lämnades ut vid första inflyttningen, finns bl.a. skötselanvisningar för utrustning och material i lägenheterna. Bopärmen tillhör lägenheten men uppdateras inte av föreningen. Uppdaterad information från föreningen finns här på hemsidan. Ett urval av dokument från den ursprungliga Bopärmen finns nedan att hämta hem.

  Störning

  Vid störning hjälper styrelsen till och anmälan görs direkt dit. Mejla styrelsen@brftryckaren.se eller använd kontaktformuläret här på hemsidan (klicka här) alternativt ring någon i styrelsen (anslag finns i trapphusen).

  Nedan följer några generella tips:

  • Tänk över problemet, hur stort är problemet? Hur vill du att problemet skall lösas?
   Tala med en bekant så får du ofta perspektiv på situationen.
  • Skriv ner hur du upplever situationen, när störningen inträffar (datum och tider) och vart störningen kommer från.
   Använd gärna föreningens blankett:
  • Sov på saken och var inte arg när du konfronterar din granne. Gå till din granne för att komma fram till en konkret lösning – inte för att få utlopp för din ilska.
  • Prata med din granne. Berätta hur du upplever situationen. Berätta inte vad grannen skall och inte skall göra, det kan uppfattas som ett påhopp.

  Renovering eller förändring av bostadsrätten

  I en bostadsrättslägenhet har man stor frihet att påverka utseende och standard. T.ex. får du själv bestämma och åtgärda ytskikt, inredning och vitvaror. Mindre förändringar som att sätta upp en vägg, flytta en innerdörr och liknande får man också göra.

  Man får inte göra något som kan skada byggnaden eller vara till men för grannar.

  Åtgärder som medför väsentlig förändring av lägenheten kräver styrelsens godkännande i förväg. Fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite!

  Borrning eller annan och åverkan på fasaden får inte förekomma. Våra putsade fasader är känsliga. Åverkan på dem medför risk för kostsamma problem med sprickor och fuktinträngning.

  Borra aldrig djupare än 30 mm i innertaket! Och undersök alltid noga innan du borrar överhuvudtaget. Vi har haft vattenskador av att man borrat i taket och skadat ledningar som ligger ingjutna i bjälklagen.

  Persienner skall ha en ljus kulör, annars kan temperaturen mellan glasen bli för hög. Enligt fönstertillverkaren kan rutorna spricka av det och eventuell garanti gäller inte om mörka eller blanka persienner har monterats.

  Ventilation och köksfläkt

  Ventilationsfläkt av villamodell, med motor, får inte installeras. Husens ventilationssystem drivs med centrala fläktar. En fläkt som sätts in lokalt i en lägenhet ger obalans i systemet.

  Bakom värmeelementen sitter tilluftsenheter med filter för lägenhetens ventilation. Filtren skall bytas årligen. Filter kan beställas från Acticon AB (www.acticon.se). Uppgift storlek och antal filter per lägenhet finns på hemsidan. Den som vill kan uppgradera med kolfilter i stället för den vanliga filtren. Det kan t.ex. reducera röklukt utifrån.

  Balkong

  Inglasning av balkong kräver bygglov. Om du har planer på att glasa in balkongen så kontakta styrelsen! Det kräver även styrelsens skriftliga tillåtelse innan arbete kan påbörjas. Du måste själv stå för alla kostnader, inklusive bygglovet. Inglasningens tak skall förses med ordentlig regnavvattning. Färg på profiler skall vara RAL7010.

  Borrning eller annan och åverkan på fasaden får inte förekomma. Våra putsade fasader är känsliga. Åverkan på dem medför risk för kostsamma problem med sprickor och fuktinträngning.

  Målning av balkongens undersida får göras i vit kulör NCS 3005-Y50. Färgen skall vara lämplig för betong.

  Markisväv skall vara av typ Sandatex Uniti 97 i grafitgrå kulör NCS S 7502-B.

  Uteplats

  Om lägenheten har uteplats med träplank och trätrall så hör dessa till bostadsrätten och skall enligt stadgarna skötas av innehavaren. Både utsida och insida av plank skall underhållas av lägenhetsinnehavaren. Det är fritt val av lämplig produkt att använda. Befintlig kulör skall eftersträvas så långt det är möjligt. Glöm inte att täcka gångplattorna till skydd mot färgstänk!

  Rökning

  Rökning är förbjuden i alla gemensamma utrymmen, på innegården och inom 8 meter från portar och friskluftsintag.
  Vid rökning på balkong, uteplats, terrass eller i andras närhet ska särskild hänsyn tas så att rök inte besvärar. Besvärande rök anses vara en störning och behandlas så.

  Andrahandsupplåtelse

  Andrahandsupplåtelse kräver styrelsens godkännande och ges för högst ett år åt gången och per skäl.
  – Gäller ej i lägenhet med särskilt avsedd uthyrningsdel. 

  Blankett för andrahandsupplåtelse finns att hämta på HSB Portalen. Access med Bank ID.

  Har du inte tillgång kan du även beställa blankett från Upplands Boservice. Kontaktuppgifter hittar du under felanmälan här på hemsidan.

  Ifylld och undertecknad ansökan lämnas i styrelsens postfack på Portalgatan 63. Uthyrning får inte påbörjas förrän tillstånd har erhållits.

  I enlighet med förenings stadgar tar vi ut en administrationsavgift motsvarande 10 % av prisbasbeloppet med en tolftedel per uthyrd månad i upp till ett år. Avgiften påförs den vanliga avgiftsaviseringen.

  Det är fortfarande bostadsrättshavaren som ansvarar för lägenhetens skick och är skyldig att bland annat se till att inte störningar förekommer samt att årsavgiften betalas i tid. Blir det aktuellt att skicka rättelseanmaning ska den skickas till bostadsrättshavaren och inte andrahandshyresgästen.

  Om du inte bor i din bostadsrätt men vill ha kallelse till föreningsstämma, måste du särskilt begära det.

  Dokument

  Bopärmen

  Bopärmen är inte längre aktuell, all information du behöver finns här på hemsidan.