El – Gemensamhets-abonnemang

Medlems elförbrukning debiteras tillsammans med månadsavgift på föreningens månadsavi.

Avräkningen sker kvartalsvis och kvartalskostnaden delas i tre lika stora delar som fördelas på de kommande tre avierna.

Priset per förbrukningsenhet (kWh) fastställs baserat på föreningens förbruknings och infrastrukturkostnader, så som abonnemangs- (en gemensam), effekt-, förbrukning- (gemensam), mätnings- och faktureringskostnader som allt fördelas per förbrukningsenhet (kWh) och faktureras dig som medlem.

Du kan följa din förbrukning på Techems boendeportal. Saknar du tillgång – ta kontakt med styrelsen.

Stämman beslutade i juni 2020 att införa gemensamhetsabonnemang för el, detta som ett första steg mot att investera i solpaneler som genererar el till föreningens gemensamma fastighetsel, hyreslokalen (närlivs-butiken) och medlemmars bostadsrätter.

Gemensamhets-abonnemang för el är en förutsättning för att distributionen av vår egenproducerade el skall fungera och i sig en besparing för samtliga medlemshushåll i föreningen.

I praktiken har föreningen ett abonnemang som täcker alla 170 hushåll i föreningen, butiken och fastighetsel. Vi har ersätt Vattenfalls elmätare med egna. Föreningen är distributör av el till dess medlemmar och på sikt även till viss del även producent.

Om du bodde i föreningen innan omställningen; har dina tidigare abonnemang avslutas per automatik, då leverantören inte längre kan leverera el till ditt hushåll.