Mäklare

Uppdaterad 2017-09-02

Här finns information som du som mäklare kan behöva inför en överlåtelse  i vår förening. Har du frågor därutöver är du naturligtvis välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns under rubriken Kontakt i menyn eller klicka här.

Brf Tryckaren fusionerade i September 2016 med grannföreningarna Brf Droskan och Brf Vide.

Informationen här på hemsidan avser Brf Tryckaren efter fusionen.  Årsredovisningen för 2016 omfattar alltså den nya, större, fusionerade föreningen inklusive även Norra Portalens samfällighetsförening som upplöstes 2016.

Årsredovisningen 2015 (och tidigare) avser Brf Tryckaren före fusionen. Därför har vi även lagt upp Droskans och Vides årsredovisningar för 2015. Men jämförelser bakåt i tiden måste även beakta Norra Portalens samfällighetsförening och låter sig därför inte göras fullt ut genom sammanläggning av redovisningarna för 2015.

 

Korrespondens avseende medlemskap, medlemsregister, pantsättning etc. skall adresseras till:
Brf Tryckaren
c/o Upplands Boservice AB
Att: Hyresavdelningen
Box 347
751 06 Uppsala

För övrig post är adressen:
Brf Tryckaren
Kapellgatan 6,
754 18 Uppsala

Organisationsnummer 769616-5567
Fastighetsbeteckningar Kvarngärdet 57:2 Portalgatan 39,43,45,49, 53,55 och Kapellgatan 2-6
Kapellgärdet 57:3 Portalgatan 57-63
Kapellgärdet 57:6 Portalgatan 33-37
Postnummer 754 18 (Kapellgatan) och 754 23 (Portalgatan)
Byggår 2008-2011
Antal lägenheter 170
Hiss Finns
Renoveringar Ej aktuellt
Planerad ombyggnation Nej
Stambyte Ej aktuellt
Radonmätning Utförd utan anmärkning
Energideklaration Finns (www.boverket.se)
Lägenhetsförråd Finns till samtliga lägenheter (i ett fåtal borätter i lägenheten)
Tvättstuga Finns vid Portalgatan
Obligatoriska arbetsuppgifter Nej
IT Fiber. Telia Triple Play (TV, Bredband och IP-telefoni)
100 Mb/s ingår i månadsavgiften
Garage 135 bilplatser och 3 MC-platser i garage. Oftast ingen kö.
Kostnad bilplats 850 kr/mån, MC-plats 300 kr/mån
Annan biluppställning Gatuparkering på kommunens mark mot avgift
Parkeringsplatser utomhus finns inte i föreningen.
Ingår i månadsavgiften Värme, varmvatten, Telia Tripple Play (TV-kanalpaket lagom, bredband 100 Mbit/s)
Ekonomisk förvaltare Upplands Boservice AB
Medlemsansökan,
pantsättning etc.
Skickas till ekonomiska förvaltaren:

Upplands Boservice AB
Att: Hyresavdelningen
Box 347
751 06 Uppsala

Överlåtelseavgift 2,5 % av prisbasbeloppet
Pantsättningsavgift 1 % av prisbasbeloppet
Förändring av månadsavgift Ingen planerad
Förvärv av juridisk person Accepteras inte
Delat förvärv t.ex. barn/förälder Accepteras
Andrahandsuthyrning Kräver styrelsens godkännande.
Avgift tas ut motsvarande 10 % av prisbasbeloppet per år i enlighet med stadgar
Återlämnas vid överlåtelse Ev. fjärrkontroller till garageport
Överlämnas vid överlåtelse
  1. Nycklar alltid via Lås och Säkerhetscenter
  2. Bokningscylinder till tvättstuga
  3. TV-boxar med tillbehör
  4. Bopärm (om finnes, föreningens information uppdateras på denna hemsida)
Nycklar Vid överlåtelse skall överlämnande av nycklar alltid ske och registreras hos Lås & Säkerhetscenter, Kungsgatan 107, Tel. 018-600 450
e-post styrelsen@brftryckaren.se
Hemsida www.brftryckaren.se
Mäklarkontakt Per Larsson, styrelseledamot och sekreterare, 070-636 75 46

 

Dokument