Mäklare

Uppdaterad 2019-04-15

Här finns information som du som mäklare kan behöva inför en överlåtelse  i vår förening. Har du frågor därutöver är du naturligtvis välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns under rubriken Kontakt i menyn eller klicka här.

Viktig information att beakta vid överlåtelser i Brf Tryckaren finner du i detta dokument.

Korrespondens avseende medlemskap, medlemsregister, pantsättning etc. skall adresseras till:

Brf Tryckaren
c/o Upplands Boservice AB
Att: Hyresavdelningen
Box 347
751 06 Uppsala

För övrig post är adressen:

Brf Tryckaren
Portalgatan 63,
754 23 Uppsala

Samlad information till Er som mäklare, säljare eller potentiella köpare

I tabellen nedan har vi samlat de viktigaste och vanligaste frågorna från Er mäklare, säljare eller potentiella köpare av en bostadsrätt i Brf Tryckaren.

Mäklarkontakt Carl-Johan Algotsson, Ordförande, 0736-55 71 72
ePost styrelsen@brftryckaren.se
Hemsida www.brftryckaren.se
Ingår i månadsavgiften Värme
Varmvatten
Telia Tripple Play (Telefoni, TV-kanalpaket lagom, bredband 100 Mbps)
Överlämnas vid överlåtelse Nycklar, RFID-taggar samt ev. fjärrkontroller till garage – ALLTID hos Lås och Säkerhetscenter
Bokningscylinder till tvättstuga
Router och TV-boxar med tillbehör
Brandsläckare (Vit, 6 kg pulversläckare)
(Bopärmen är inte längre aktuell, all information du behöver finns på vår hemsida)
Nycklar och RFID-taggar Vid överlåtelse skall överlämnande av nycklar, RFID-taggar samt ev. fjärrkontroller till garage ALLTID ske och registreras hos Lås & Säkerhetscenter, Kungsgatan 107, Tel. 018-600 450
Porttelefon Om Porttelefon önskas skall det beställas via Lås & Säkerhetscenter enligt denna blankett:

Organisationsnummer 769616-5567
Fastighetsbeteckningar Kvarngärdet 57:2 Portalgatan 39,43,45,49, 53,55 och Kapellgatan 2-6
Kvarngärdet 57:3 Portalgatan 57-63
Kvarngärdet 57:6 Portalgatan 33-37
Postnummer 754 18 (Kapellgatan) och 754 23 (Portalgatan)
Byggår 2008-2011
Antal lägenheter 170
Hiss Finns, från källare till alla våningsplan
Renovering, ombyggnad och stambyte Inte aktuellt
Radonmätning Utförd utan anmärkning
Energideklaration Finns (www.boverket.se)
Lägenhetsförråd Finns till samtliga lägenheter (i ett fåtal borätter i lägenheten)
Tvättstuga Finns en, i Portalgatan 63
Obligatoriska arbetsuppgifter Nej
IT Fiber. Telia Triple Play (TV - Telia lagom, Bredband (100 Mbps) och IP-telefoni)
Garage 135 bilplatser och 3 MC-platser i garage, 3 garageplatser har laddbox för elbil.
Kostnad bilplats 850 kr/mån, plats med laddbox 1350 kr/mån
MC-plats 300 kr/mån,
Förvaltningen av föreningens garageplatser samt kö hanteras av Upplands Boservice.

Om du önskar hyra parkeringsplats eller har frågor, kontakta:
Patrik.Alstergren@boservice.hsb.se

Annan biluppställning Gatuparkering på kommunens mark mot avgift
Parkeringsplatser utomhus finns inte i föreningen.
Ekonomisk förvaltare Upplands Boservice AB
Medlemsansökan,
pantsättning etc.
Skickas till ekonomiska förvaltaren:

Upplands Boservice AB
Att: Hyresavdelningen
Box 347
751 06 Uppsala

Överlåtelseavgift 2,5 % av prisbasbeloppet
Pantsättningsavgift 1 % av prisbasbeloppet
Förändring av månadsavgift Ingen planerad för 2019
Förvärv av juridisk person Nej, accepteras inte
Delat förvärv t.ex. barn/förälder Ja, accepteras
Andrahandsupplåtelse Kräver styrelsens godkännande. Gäller ej i lägenhet med särskilt avsedd uthyrningsdel.
Avgift tas ut motsvarande 10 % av prisbasbeloppet per år i enlighet med stadgar.

Brf Tryckaren fusionerade i September 2016 med grannföreningarna Brf Droskan och Brf Vide.

Fusion med två grannföreningar registrerades i september 2016 i och med detta gäller nya andelstal. Informationen här på hemsidan avser Brf Tryckaren efter fusionen. Årsredovisningen för 2016 omfattar alltså den nya, större, fusionerade föreningen inklusive även Norra Portalens samfällighetsförening som upplöstes 2016.

Årsredovisningen 2015 (och tidigare) avser Brf Tryckaren före fusionen. Därför har vi även lagt upp Droskans och Vides årsredovisningar för 2015. Men jämförelser bakåt i tiden måste även beakta Norra Portalens samfällighetsförening och låter sig därför inte göras fullt ut genom sammanläggning av redovisningarna för 2015.

Dokument