Kontakt

Välkommen att kontakta styrelsen!

Skicka din förfrågan till styrelsen@brftryckaren.se, använd formuläret nedan eller ring någon i styrelsen (anslag finns i trapphuset).
Du kan också lägga en lapp i föreningens postfack i entrén Portalgatan 63.

Korrespondens avseende medlemskap, andrahandsuthyrning, pantsättning etc. skall adresseras till:

Hyresavdelningen (BoService): hyresavdelningen@boservice.hsb.se

Brf Tryckaren
c/o Upplands Boservice AB
Att: Hyresavdelningen
Box 347
751 06 Uppsala

För övrig post är adressen:

Brf Tryckaren
Portalgatan 63,
754 23 Uppsala

Kontaktformulär

Mina uppgifter

Mitt ärende