Kontakt

Välkommen att kontakta styrelsen!

Skicka din förfrågan till styrelsen@brftryckaren.se, använd formuläret nedan, lämna ett meddelande på svarsmaskin 018 – 25 57 42 eller ring någon i styrelsen (anslag finns i trapphuset).

Du kan även lägga en lapp i föreningens postfack i entrén Portalgatan 63.

Glöm inte ange ditt namn och lägenhetsnummer – utan det kan styrelsen inte svara eller hjälpa till – brev utan avsändare lämnas således utan åtgärd.

Korrespondens avseende medlemskap, andrahandsuthyrning, pantsättning etc. skall adresseras till:

Hyresavdelningen (BoService): hyresavdelningen@boservice.hsb.se

Brf Tryckaren 3046
c/o Upplands Boservice AB
Att: Hyresavdelningen
Box 347
751 06 Uppsala

För övrig post är adressen:

Brf Tryckaren
Portalgatan 63,
754 23 Uppsala


Kontaktformulär

Mina uppgifter

Mitt ärende

Drop your file here or click here to upload