Frågor och svar

Styrelsen ber att du själv kontaktar leverantörerna nedan i respektive ärende.

Då kan du lämna information och få återkoppling direkt. Det är effektivare och går snabbare än via någon i styrelsen som inte alltid har möjlighet vara tillgänglig eller att avsätta tid direkt.

Felanmälan via formulär kan göras i formuläret längst ner på denna sidan.

Tänk på att det som ligger under ditt underhållsansvar, enligt stadgar och lagstiftning, betalas av lägenhetsinnehavaren.

c Expand All C Collapse All

Frågor

Det är endast övriga fel och brister som inte kräver akut åtgärd som skall anmälas till styrelsen.

Kone Kundcenter

Kundcenter: 0771-50 00 00 (bemannat dygnet runt)
Ange Brf Tryckaren Uppsala och vilket trapphus (adress) det berör.

Vi har fiber till varje lägenhet och avtal med OwnIT om TV, Bredband och IP-telefoni. Kod till TV-boxarna tillhandahålls av OwnIT.

De kan behöva din adress och ditt lägenhetsnummer för kunna hjälpa dig.

OwnIT Kundtjänst & Support
Telefon Privat: 08 – 525 07 300
Privat: support@ownit.se
ownit.se


TV OwnIT Flex

Det smarta abonnemanget för dig som vill kunna välja och byta mellan de valbara kanalerna, du kan välja upp till 8 st och byta månadsvis. Bytet sker på OwnIT’s “mina sidor”,

16 HD-kanaler (Ingår)
2 Playkanaler (Ingår)
38 valbara kanaler (välj 8)

En TV-box ingår i abonnemanget. Önskar du tv i fler rum, kan du nyttja streamingtjänster eller köpa ett tvillingabonnemang.

Information om hur du aktiverar streamingtjänsten hittar du på OwnITs hemsida under TV & streaming.


Om du inte startat din IT med OwnIt, se nedan fil för information:

Elförbrukning debiteras tillsammans med månadsavgift på föreningens månadsavi.

Avräkningen sker kvartalsvis och kvartalskostnaden delas i tre lika stora delar som fördelas på de kommande tre avierna.

Priset per förbrukningsenhet (kWh) fastställs baserat på föreningens förbruknings och infrastrukturkostnader, så som abonnemangs- (en gemensam), effekt-, förbrukning- (total, gemensamt och alla lägenheters) samt mätnings- och faktureringskostnader som allt fördelas per förbrukningsenhet (kWh) och faktureras dig som medlem.

Du kan följa din egen förbrukning på Techems boendeportal – LÄNK.
Saknar du tillgång – ta kontakt med styrelsen.

Stämman beslutade i juni 2020 att införa gemensamhetsabonnemang för el, detta som ett första steg mot att investera i solpaneler som genererar el till föreningens gemensamma fastighetsel, hyreslokalen (närlivs-butiken) och medlemmars bostadsrätter.

Gemensamhets-abonnemang för el är en förutsättning för att distributionen av vår egenproducerade el skall fungera och i sig en besparing för samtliga medlemshushåll i föreningen.

I praktiken har föreningen ett abonnemang som täcker alla 170 hushåll i föreningen, butiken och fastighetsel. Vi har ersätt Vattenfalls elmätare med egna. Föreningen är distributör av el till dess medlemmar och även till viss del – producent.

Solel

Föreningen tillverkar el på våra tak, med 556 solpaneler som tillsammans producerar upp till 1,4 MWh per dag.

Vill du följa vår egentillverkade el så kolla in denna LÄNK

Andrahandsupplåtelse kräver styrelsens godkännande och ges för högst ett år åt gången och per skäl.
– Gäller ej i lägenhet med särskilt avsedd uthyrningsdel. 

Blankett för andrahandsupplåtelse finns att hämta på HSB Portalen. Access med Bank ID.

Har du inte tillgång kan du även beställa blankett från Upplands Boservice.

Upplands Boservice

Dina avgiftsavier, utdrag från lägenhetsregistret, ansökningsblankett för andrahandsupplåtelse och andra dokument eller uppgifter hittar du på boservice.se > klicka på logga in eller följ länken nedan:

HSBPortalen: https://mitthsb.hsb.se/

Här kan du även uppdatera din kontaktinformation, epost, telefonnummer etc.

Behöver du ändå komma i kontakt med Upplands Boservice kontakta dem enligt nedan:

Ekonomiavdelningen: 018-18 74 02
ePost: hyresavdelningen@boservice.hsb.se

Brf Tryckaren
c/o Upplands Boservice AB
Att: Hyresavdelningen
Box 347
751 06 Uppsala

Upplands Boservice

Dina avgiftsavier, utdrag från lägenhetsregistret, ansökningsblankett för andrahandsupplåtelse och andra dokument eller uppgifter hittar du på boservice.se > klicka på logga in eller följ länken nedan:

HSBPortalen: https://mitthsb.hsb.se/

Här kan du även uppdatera din kontaktinformation, epost, telefonnummer etc.

Behöver du ändå komma i kontakt med Upplands Boservice kontakta dem enligt nedan:

Ekonomiavdelningen: 018-18 74 02
ePost: hyresavdelningen@boservice.hsb.se

Brf Tryckaren
c/o Upplands Boservice AB
Att: Hyresavdelningen
Box 347
751 06 Uppsala

Upplands Boservice

Dina avgiftsavier, utdrag från lägenhetsregistret, ansökningsblankett för andrahandsupplåtelse och andra dokument eller uppgifter hittar du på boservice.se > klicka på logga in eller följ länken nedan:

HSBPortalen: https://mitthsb.hsb.se/

Här kan du även uppdatera din kontaktinformation, epost, telefonnummer etc.

Behöver du ändå komma i kontakt med Upplands Boservice kontakta dem enligt nedan:

Ekonomiavdelningen: 018-18 74 02
ePost: hyresavdelningen@boservice.hsb.se

Brf Tryckaren
c/o Upplands Boservice AB
Att: Hyresavdelningen
Box 347
751 06 Uppsala

Upplands Boservice

Dina avgiftsavier, utdrag från lägenhetsregistret, ansökningsblankett för andrahandsupplåtelse och andra dokument eller uppgifter hittar du på boservice.se > klicka på logga in eller följ länken nedan:

HSBPortalen: https://mitthsb.hsb.se/

Här kan du även uppdatera din kontaktinformation, epost, telefonnummer etc.

Behöver du ändå komma i kontakt med Upplands Boservice kontakta dem enligt nedan:

Ekonomiavdelningen: 018-18 74 02
ePost: hyresavdelningen@boservice.hsb.se

Brf Tryckaren
c/o Upplands Boservice AB
Att: Hyresavdelningen
Box 347
751 06 Uppsala

Upplands Boservice

Dina avgiftsavier, utdrag från lägenhetsregistret, ansökningsblankett för andrahandsupplåtelse och andra dokument eller uppgifter hittar du på boservice.se > klicka på logga in eller följ länken nedan:

HSBPortalen: https://mitthsb.hsb.se/

Här kan du även uppdatera din kontaktinformation, epost, telefonnummer etc.

Behöver du ändå komma i kontakt med Upplands Boservice kontakta dem enligt nedan:

Ekonomiavdelningen: 018-18 74 02
ePost: hyresavdelningen@boservice.hsb.se

Brf Tryckaren
c/o Upplands Boservice AB
Att: Hyresavdelningen
Box 347
751 06 Uppsala

Brf Tryckaren har försäkring för fastigheterna. Vi har också tecknat ett s.k. bostadsrättstillägg kollektivt för alla lägenheter.

Bostadsrättstillägget täcker den inredning och utrustning i lägenheten som bostadsrättshavaren ansvarar för enligt stadgarna (se dessa §32). Det är bl.a. köksinredning, vitvaror, sanitetsporslin, ledningar, innerdörrar, ytterdörr, ytskikt, golvbeläggning.

Om en skada berör både egendom som den boende äger och inredning och utrustning som bostadsrättsinnehavaren ansvarar för blir det två självrisker. En på hemförsäkringen för egna ägodelar och en på det kollektiva bostadsrättstillägget för inredning och utrustning. Bostadsrättshavarens svarar för båda.

Dubbla självrisker kan undvikas genom att ha ett eget bostadsrättstillägg till den egna hemförsäkringen.

Försäkringsbolag: Länsförsäkringar Uppsala

Vid skada ring: 018-68 55 00
Du kan också anmäla din skada online här

Försäkringsnummer: 250904
Brf Tryckarens organisationsnummer är 769616-5567

Glöm inte bort att meddela styrelsen. Mejla (styrelsen@brftryckaren.se) eller använd kontaktformuläret längst ner på denna sidan.

Aimo Park har uppdrag att sköta bevakningen och har rätt att utfärda krav på kontrollavgift vid olovlig parkering, Detta gäller även olovlig användning av P-plats i garaget.

Olovlig parkering anmäls direkt till Parkeringsbolaget:
Aimo Park Telefon 0771-96 90 06

Föreningen 135 bilplatser och 3 MC-platser i garage.

25 garageplatser har utrustats med infrastruktur för laddning av fordon – ytterligare 25 projekteras för framtida behov.

Hyra

 • Garageplats utan el – 850 kr/mån,
 • Garageplats med laddbox – 1350 kr/mån (ny prismodell införs från 1 juli)
  • Garageplatsavgift, inkl mätning och debitering, 1100 kr/mån
  • Förbrukning debiteras per kWh, fn. 1,50 kr / kWh
 • MC-plats – 300 kr/mån

Förvaltning

Förvaltningen av föreningens garageplatser samt kö hanteras av styrelsen. Du kan inte få en tilldelad plats innan tillträde. Styrelsen svarar inte på frågor om hur lång tid det kan ta att få en plats eller vilken tur i ordningen just du har.

Om du önskar hyra parkeringsplats eller har frågor, kontakta: styrelsen@brftryckaren.se eller använd kontaktformuläret här på hemsidan.

Regler för tilldelning, skifte och kö till garageplats

Grunden är att alla medlemmar skall beredas lika rätt till parkering.

Tilldelning av plats

Tilldelning av plats sker i turordning, man ställs i kö den dagen man ansöker om plats.
Om du ännu inte är inflyttad är det tillträdesdagen som är din prioritet i garagekön.
Styrelsen kan när som helst anvisa annan garageplats – detta kan ske med två veckors varsel.
Vid kö och en plats blir tillgänglig tillfrågas den med längst kötid, om den tackar nej till den erbjudna platsen går styrelsen vidare till nästa i kö osv.

Tackar man nej förlorar man sin kötid och datumet för nekandet blir din nya köplats.
Efter tre nekade skiften förlorar du din plats i kön och kan inte kvalificera in till listan på 3 månader.

Kö för byte av parkeringsplats

Kö för byte av parkeringsplats inom garaget finns. Datum för ansökan agerar som kösenioritet. Man kan bara ansöka om zontilldelning (Norr K2-6, Syd P33-37, Öst P57-63 eller Väst P53-55). Se bifogad karta.
Om en plats blir tillgänglig tillfrågas den med längst kötid, om den tackar nej till den erbjudna platsen går styrelsen vidare till nästa i kö osv.

Tackar man nej förlorar man sin kötid och datumet för nekandet blir din nya köplats.
Efter tre nekade skiften förlorar du din plats i kön och kan inte kvalificera in till listan på 3 månader.

Dubbla platser

Dubbel tilldelning sker endast i mån av plats och den andra platsen ställs med en månads uppsägning – detta för att bereda plats för de medlemmar, som idag inte har någon plats, som i framtiden vill ha en plats.
Uppsägning av en andra plats sker om kö till garaget finns.

Den som haft förmånen att ha dubbla platser längst är den vars andraplats sägs upp först.

Garageplats med infrastruktur för laddning av fordon

För att kvalificera för en garageplats med infrastruktur för laddning av fordon krävs det att du har en garageplats. Du kan alltså inte kliva före i garagekön.

Dubbel tilldelning av garageplats med laddinfrastruktur sker bara i undantagsfall och faller under regeln för dubbla platser.

Kontakta Anticimex och meddela styrelsen!

Anticimex www.anticimex.se
Telefon: 075-245 10 00

Försäkringsbolag: Länsförsäkringar i Uppsala

Försäkringsnummer: 250904
Brf Tryckarens organisationsnummer är 769616-5567

Du är skyldig att informera styrelsen om skadedjur eller ohyra.
Mejla (styrelsen@brftryckaren.se) eller använd kontaktformuläret längst ner på denna sidan.

Vid störning hjälper styrelsen till och anmälan görs direkt dit. Mejla (styrelsen@brftryckaren.se), använd kontaktformuläret här på hemsidan (klicka här) eller ring någon i styrelsen (anslag finns i trapphusen).

Nedan följer några generella tips:

Skriv ner hur du upplever situationen, när störningen inträffar (datum och tider) och vart störningen kommer från.
Använd gärna föreningens blankett:

 • Tänk över problemet, hur stort är problemet? Hur vill du att problemet skall lösas?
 • Tala med en bekant så får du ofta perspektiv på situationen.
 • Sov på saken och var inte arg när du konfronterar din granne. Gå till din granne för att komma fram till en konkret lösning – inte för att få utlopp för din ilska.
 • Prata med din granne. Berätta hur du upplever situationen. Berätta inte vad grannen skall och inte skall göra, det kan uppfattas som ett påhopp.

Det finns ingen huvudnyckel. Du måste själv lösa problemet om du har fel på låset, har låst dig ute eller blivit av med en nyckel.

Vid behov av låssmed skall Lås & Säkerhetscenter alltid anlitas.

Du står själv för kostnaden hos Lås & Säkerhetscenter!

Om du skulle förlora en nyckel, tagg eller din fjärrkontroll – Anmäl det alltid och omgående till styrelsen!

Beställning extra lägenhetsnyckel, nyckelbricka eller fjärrkontroll till garage
Det krävs en rekvisition från styrelsen för att kunna beställa nyckel till lägenheten. Beställning kan endast göras hos Lås & Säkerhetscenter
Fyll i den här blanketten och lägg den i Brf Tryckarens postfack på Portalgatan 63. Du kan också mejla en scannad kopia till styrelsen@brftryckaren.se

För ändring i Porttelefonen använd denna mall, skicka den sedan till BB-gruppen. Du behöver besöka BB-Gruppen för att slutföra beställningen.

Fungerar inte fjärrkontrollen till garaget?

De två vanligaste orsakerna är att den behöver startas om eller att batteriet är slut.

 1. Börja med att starta om öppnaren:
  • Håll de två markerade knapparna nertryckta i ca 10 sekunder.
  • Först blinkar ljusdioden, efter ett tag slocknar den och tillslut lyser med fast sked.
  • Nu kan du släppa knapparna och öppnaren bör fungera igen
 2. Om den ändå inte fungerar så kan batteriet vara slut:
  Två knappbatterier, typ CR2016 (3 V)

BB-Gruppen Lås & Säkerhetscenter i Uppsala AB,
Kungsgatan 107 (Kungshörnet)

e-post: info.uppsala@bbgruppen.se
Telefon (vardagar 07:00-16:00): 010-163 68 00
Jourtelefon: 018-444 48 49

Upphittade nycklar, taggar eller fjärrkontroller kan lämnas till Lås & Säkerhetscenter för vidarebefordran till rättmätig ägare.

UBC Teknisk förvaltning – Fastighetsskötare

e-post: info@ubcfast.se

Telefon (07:00-16:00): 018-12 55 38 
Jourtelefon: 018-10 04 10

UBC Teknisk förvaltning – Fastighetsskötare

Hit kan du även anmäla alla fel som inte är specifikt angivet nedan.

e-post: info@ubcfast.se 
Telefon (07:00-16:00): 018-12 55 38 
Jourtelefon: 018-10 04 10

Glöm inte att även informera styrelsen genom mejl till styrelsen@brftryckaren.se eller felanmälningsformuläret längst ner på denna sidan.

Felanmälan via formulär kan göras nedan:

Felområde

Fel som ligger inom lägenhetsinnehavarens ansvar enligt stadgar och ordningsregler eller beror på vårdslöst användande debiteras medlem. Genom att använda detta formulär är jag medveten om det och godkänner därmed de villkoren.

Vi behöver lite mer information

Drop your file here or click here to upload