Gemensamhetsel 2020

Stämman beslutade i juni att införa gemensamhetsabonnemang för el, detta som ett led till att kunna investera i solpaneler som genererar el till oss.

Gemensamhetsabonnemang för el är en förutsättning för att distributionen av vår egenproducerade el skall fungera och i sig en besparing för samtliga hushåll i föreningen.

I praktiken skaffar föreningen ett abonnemang som täcker alla 170 hushåll i föreningen och fastighetselen. Det innebär att föreningen är leverantör av el till dess medlemmar. Vi kommer ersätta vattenfalls elmätare med egna mätare.

Medlemmens elförbrukning kommer att debiteras på föreningens månadsavi, kvartalsvis för det gångna kvartalet.

Dina nu pågående abonnemang kommer avslutas per automatik då leverantören inte längre kan leverera el till ditt hushåll.

Nu kör vi igång!

Efter en ansökan till Vattenfall med en längre handläggning är vi nu redo att köra igång!
Vi har gjort en plan tillsammans med Bravida och Vattenfall som idag, 12 oktober godkänts av parterna. 

Nedan finner ni tidsplanen för vart och ett av trapphusen i föreningen.

Såhär går det till:

Steg 1:
Man bygger om undercentralen (inkommande servis) så att all el som kommer in till föreningen går förbi en mätare, idag går den via 171 st, en för varje lägenhet och en för fastighetsel.
(Avbrott i elleveransen under en hel arbetsdag, 08-16, för hela föreningen, inklusive lägenheter, trapphus, källare, garage och sophus)

Steg 2:
Vattenfall tar bort sina lägenhetsmätare
(ca 3 timmars avbrott per trapphus)

Steg 3: 
Bravida installerar nya lägenhetsmätare
(ca 1 timmes avbrott per lägenhet).

Schemat är som följer:

Hela föreningen

Måndag 26 oktober 08:00 – 16:00
Inkommande el är avstängd under hela perioden, 08:00 – 16:00.

Kapellgatan 2

Steg 1: Måndag 26 oktober 08:00 – 16:00
Inkommande el är avstängd under hela perioden, 08:00 – 16:00. Man bygger om undercentralen (inkommande servis) så att all el som kommer in till föreningen går förbi en mätare, idag går den via 171 st, en för varje lägenhet och en för fastighetsel.
(Avbrott i elleveransen under en hel arbetsdag, 08-16, för hela föreningen)

Steg 2: Måndag 26 oktober 08:00 – 16:00
Vattenfall tar bort sina lägenhetsmätare
(ca 3 timmars avbrott per trapphus, drabbar er inte då all el är avstängd ändå)

Steg 3: Måndag 2 november 08:00 – 16:00
Bravida installerar nya lägenhetsmätare
(ca 1 timmes avbrott per lägenhet).

Kapellgatan 4

Steg 1: Måndag 26 oktober 08:00 – 16:00
Inkommande el är avstängd under hela perioden, 08:00 – 16:00. Man bygger om undercentralen (inkommande servis) så att all el som kommer in till föreningen går förbi en mätare, idag går den via 171 st, en för varje lägenhet och en för fastighetsel.
(Avbrott i elleveransen under en hel arbetsdag, 08-16, för hela föreningen)

Steg 2: Måndag 26 oktober 08:00 – 16:00
Vattenfall tar bort sina lägenhetsmätare
(ca 3 timmars avbrott per trapphus, drabbar er inte då all el är avstängd ändå)

Steg 3: Måndag 2 november 08:00 – 16:00
Bravida installerar nya lägenhetsmätare
(ca 1 timmes avbrott per lägenhet).

Kapellgatan 6

Steg 1: Måndag 26 oktober 08:00 – 16:00
Inkommande el är avstängd under hela perioden, 08:00 – 16:00. Man bygger om undercentralen (inkommande servis) så att all el som kommer in till föreningen går förbi en mätare, idag går den via 171 st, en för varje lägenhet och en för fastighetsel.
(Avbrott i elleveransen under en hel arbetsdag, 08-16, för hela föreningen)

Steg 2: Måndag 26 oktober 08:00 – 16:00
Vattenfall tar bort sina lägenhetsmätare
(ca 3 timmars avbrott per trapphus, drabbar er inte då all el är avstängd ändå)

Steg 3: Tisdag 3 november 08:00 – 16:00
Bravida installerar nya lägenhetsmätare
(ca 1 timmes avbrott per lägenhet).

Portalgatan 33

Steg 1: Måndag 26 oktober 08:00 – 16:00
Inkommande el är avstängd under hela perioden, 08:00 – 16:00. Man bygger om undercentralen (inkommande servis) så att all el som kommer in till föreningen går förbi en mätare, idag går den via 171 st, en för varje lägenhet och en för fastighetsel.
(Avbrott i elleveransen under en hel arbetsdag, 08-16, för hela föreningen)

Steg 2: Tisdag 27 oktober 08:00 – 16:00
Vattenfall tar bort sina lägenhetsmätare
(ca 3 timmars avbrott per trapphus)

Steg 3: Tisdag 3 november 08:00 – 16:00
Bravida installerar nya lägenhetsmätare
(ca 1 timmes avbrott per lägenhet).

Portalgatan 35

Steg 1: Måndag 26 oktober 08:00 – 16:00
Inkommande el är avstängd under hela perioden, 08:00 – 16:00. Man bygger om undercentralen (inkommande servis) så att all el som kommer in till föreningen går förbi en mätare, idag går den via 171 st, en för varje lägenhet och en för fastighetsel.
(Avbrott i elleveransen under en hel arbetsdag, 08-16, för hela föreningen)

Steg 2: Tisdag 27 oktober 08:00 – 16:00
Vattenfall tar bort sina lägenhetsmätare
(ca 3 timmars avbrott per trapphus)

Steg 3: Måndag 9 november 08:00 – 16:00
Bravida installerar nya lägenhetsmätare
(ca 1 timmes avbrott per lägenhet).

Portalgatan 37

Steg 1: Måndag 26 oktober 08:00 – 16:00
Inkommande el är avstängd under hela perioden, 08:00 – 16:00. Man bygger om undercentralen (inkommande servis) så att all el som kommer in till föreningen går förbi en mätare, idag går den via 171 st, en för varje lägenhet och en för fastighetsel.
(Avbrott i elleveransen under en hel arbetsdag, 08-16, för hela föreningen)

Steg 2: Tisdag 27 oktober 08:00 – 16:00
Vattenfall tar bort sina lägenhetsmätare
(ca 3 timmars avbrott per trapphus)

Steg 3: Fredag 6 november 08:00 – 16:00
Bravida installerar nya lägenhetsmätare
(ca 1 timmes avbrott per lägenhet).

Portalgatan 39 & 43

Steg 1: Måndag 26 oktober 08:00 – 16:00
Inkommande el är avstängd under hela perioden, 08:00 – 16:00. Man bygger om undercentralen (inkommande servis) så att all el som kommer in till föreningen går förbi en mätare, idag går den via 171 st, en för varje lägenhet och en för fastighetsel.
(Avbrott i elleveransen under en hel arbetsdag, 08-16, för hela föreningen)

Steg 2: Onsdag 28 oktober 08:00 – 16:00
Vattenfall tar bort sina lägenhetsmätare
(ca 3 timmars avbrott per trapphus)

Steg 3: Onsdag 4 november 08:00 – 16:00
Bravida installerar nya lägenhetsmätare
(ca 1 timmes avbrott per lägenhet).

Portalgatan 45 & 49

Steg 1: Måndag 26 oktober 08:00 – 16:00
Inkommande el är avstängd under hela perioden, 08:00 – 16:00. Man bygger om undercentralen (inkommande servis) så att all el som kommer in till föreningen går förbi en mätare, idag går den via 171 st, en för varje lägenhet och en för fastighetsel.
(Avbrott i elleveransen under en hel arbetsdag, 08-16, för hela föreningen)

Steg 2: Onsdag 28 oktober 08:00 – 16:00
Vattenfall tar bort sina lägenhetsmätare
(ca 3 timmars avbrott per trapphus)

Steg 3: Torsdag 5 november 08:00 – 16:00
Bravida installerar nya lägenhetsmätare
(ca 1 timmes avbrott per lägenhet).

Portalgatan 53

Steg 1: Måndag 26 oktober 08:00 – 16:00
Inkommande el är avstängd under hela perioden, 08:00 – 16:00. Man bygger om undercentralen (inkommande servis) så att all el som kommer in till föreningen går förbi en mätare, idag går den via 171 st, en för varje lägenhet och en för fastighetsel.
(Avbrott i elleveransen under en hel arbetsdag, 08-16, för hela föreningen)

Steg 2: Onsdag 28 oktober 08:00 – 16:00
Vattenfall tar bort sina lägenhetsmätare
(ca 3 timmars avbrott per trapphus)

Steg 3: Onsdag 4 november 08:00 – 16:00
Bravida installerar nya lägenhetsmätare
(ca 1 timmes avbrott per lägenhet).

Portalgatan 55

Steg 1: Måndag 26 oktober 08:00 – 16:00
Inkommande el är avstängd under hela perioden, 08:00 – 16:00. Man bygger om undercentralen (inkommande servis) så att all el som kommer in till föreningen går förbi en mätare, idag går den via 171 st, en för varje lägenhet och en för fastighetsel.
(Avbrott i elleveransen under en hel arbetsdag, 08-16, för hela föreningen)

Steg 2: Onsdag 28 oktober 08:00 – 16:00
Vattenfall tar bort sina lägenhetsmätare
(ca 3 timmars avbrott per trapphus)

Steg 3: Torsdag 5 november 08:00 – 16:00
Bravida installerar nya lägenhetsmätare
(ca 1 timmes avbrott per lägenhet).

Portalgatan 57

Steg 1: Måndag 26 oktober 08:00 – 16:00
Inkommande el är avstängd under hela perioden, 08:00 – 16:00. Man bygger om undercentralen (inkommande servis) så att all el som kommer in till föreningen går förbi en mätare, idag går den via 171 st, en för varje lägenhet och en för fastighetsel.
(Avbrott i elleveransen under en hel arbetsdag, 08-16, för hela föreningen)

Steg 2: Onsdag 28 oktober 08:00 – 16:00
Vattenfall tar bort sina lägenhetsmätare
(ca 3 timmars avbrott per trapphus)

Steg 3: Måndag 9 november 08:00 – 16:00
Bravida installerar nya lägenhetsmätare
(ca 1 timmes avbrott per lägenhet).

Portalgatan 59

Steg 1: Måndag 26 oktober 08:00 – 16:00
Inkommande el är avstängd under hela perioden, 08:00 – 16:00. Man bygger om undercentralen (inkommande servis) så att all el som kommer in till föreningen går förbi en mätare, idag går den via 171 st, en för varje lägenhet och en för fastighetsel.
(Avbrott i elleveransen under en hel arbetsdag, 08-16, för hela föreningen)

Steg 2: Torsdag 29 oktober 08:00 – 16:00
Vattenfall tar bort sina lägenhetsmätare
(ca 3 timmars avbrott per trapphus)

Steg 3: Onsdag 4 november 08:00 – 16:00
Bravida installerar nya lägenhetsmätare
(ca 1 timmes avbrott per lägenhet).

Portalgatan 61

Steg 1: Måndag 26 oktober 08:00 – 16:00
Inkommande el är avstängd under hela perioden, 08:00 – 16:00. Man bygger om undercentralen (inkommande servis) så att all el som kommer in till föreningen går förbi en mätare, idag går den via 171 st, en för varje lägenhet och en för fastighetsel.
(Avbrott i elleveransen under en hel arbetsdag, 08-16, för hela föreningen)

Steg 2: Torsdag 29 oktober 08:00 – 16:00
Vattenfall tar bort sina lägenhetsmätare
(ca 3 timmars avbrott per trapphus)

Steg 3: Torsdag 5 november 08:00 – 16:00
Bravida installerar nya lägenhetsmätare
(ca 1 timmes avbrott per lägenhet).

Portalgatan 63

Steg 1: Måndag 26 oktober 08:00 – 16:00
Inkommande el är avstängd under hela perioden, 08:00 – 16:00. Man bygger om undercentralen (inkommande servis) så att all el som kommer in till föreningen går förbi en mätare, idag går den via 171 st, en för varje lägenhet och en för fastighetsel.
(Avbrott i elleveransen under en hel arbetsdag, 08-16, för hela föreningen)

Steg 2: Torsdag 29 oktober 08:00 – 16:00
Vattenfall tar bort sina lägenhetsmätare
(ca 3 timmars avbrott per trapphus)

Steg 3: Fredag 6 november 08:00 – 16:00
Bravida installerar nya lägenhetsmätare
(ca 1 timmes avbrott per lägenhet).