Författare: Tryckaren

Referat från stämman 2017

Brf Tryckaren höll ordinarie föreningsstämma 2017-04-26 i Korskyrkans lokaler. Det här var den första stämman efter fusionen av föreningarna i kvarteret. 44  lägenheter var representerade. Styrelseordförande Carl-Johan hälsade alla välkomna och riktade ett tack till alla som var med och röstade fram fusionen förra året. Den är enligt styrelsen en succé i alla avseenden. Fredrik […]

Continue Reading