Viktigt att veta

Regler och Rekommendationer

Att bo med bostadsrätt medför både rättigheter och skyldigheter. I Bostadsrättslagen samt i föreningens stadgar och ordningsregler kan man se vad som gäller.

I Bopärmen, som lämnades ut vid första inflyttningen, finns bl.a. skötselanvisningar för utrustning och material i lägenheterna. Bopärmen tillhör lägenheten men uppdateras inte av föreningen. Uppdaterad information från föreningen finns här på hemsidan. Ett urval av dokument från Bopärmen finns nedan att hämta hem.

I en bostadsrättslägenhet har man stor frihet att påverka utseende och standard. T.ex. får du själv bestämma och åtgärda ytskikt, inredning och vitvaror. Mindre förändringar som att sätta upp en vägg, flytta en innerdörr och liknande får man också göra.

Man får inte göra något som kan skada byggnaden eller vara till men för grannar.

Åtgärder som medför väsentlig förändring av lägenheten kräver styrelsens godkännande i förväg. Fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite!

Borrning eller annan och åverkan på fasaden får inte förekomma. Våra putsade fasader är känsliga. Åverkan på dem medför risk för kostsamma problem med sprickor och fuktinträngning.

Borra aldrig djupare än 30 mm i innertaket! Och undersök alltid noga innan du borrar överhuvudtaget. Vi har haft vattenskador av att man borrat i taket och skadat ledningar som ligger ingjutna i bjälklagen.

Ventilationsfläkt av villamodell, med motor, får inte installeras. Husens ventilationssystem drivs med centrala fläktar. En fläkt som sätts in lokalt i en lägenhet ger obalans i systemet. Matos kan då tryckas in till en granne.

Ventilation. Bakom värmeelementen sitter tilluftsenheter med filter för lägenhetens ventilation. Filtren bör bytas årligen. Filter kan beställas från Acticon AB (www.acticon.se). Uppgift storlek och antal filter per lägenhet finns på hemsidan. Den som vill kan uppgradera med kolfilter i stället för den vanliga filtren. Det kan t.ex. reducera röklukt utifrån.

Persienner skall ha en ljus kulör, annars kan temperaturen mellan glasen bli för hög. Enligt fönstertillverkaren kan rutorna spricka av det och eventuell garanti gäller inte om mörka eller blanka persienner har monterats.

Inglasning av balkong kräver bygglov. Om du har planer på att glasa in balkongen så kontakta styrelsen! Det kräver även styrelsens skriftliga tillåtelse innan arbete kan påbörjas. Du måste själv stå för alla kostnader, inklusive bygglovet. Inglasningens tak skall förses med ordentlig regnavvattning.

Målning av balkongens undersida får göras i vit kulör NCS 3005-Y50. Färgen skall vara lämplig för betong.

Markisväv skall vara av typ Sandatex Uniti 97 i grafitgrå kulör NCS S 7502-B.

Om lägenheten har uteplats med träplank och trätrall så hör dessa till bostadsrätten och skall enligt stadgarna skötas av innehavaren. Både utsida och insida av plank skall underhållas av lägenhetsinnehavaren. Det är fritt val av lämplig produkt att använda. Befintlig kulör skall eftersträvas så långt det är möjligt. Glöm inte att täcka gångplattorna till skydd mot färgstänk!

Andrahandsupplåtelse kräver styrelsens godkännande och ges för högst ett år. Blankett för ansökan beställs från Upplands Boservice. Kontaktuppgifter hittar du under felanmälan här på hemsidan.
– Gäller ej i lägenhet med särskilt avsedd uthyrningsdel. 
När du beställer blanketten från Boservice måste följande anges:

 • Brf Tryckaren,
 • Kontaktuppgifter (Namn, adress, telefonnummer och mejladress)
 • Lägenhetsnummer. (Här avses föreningens nummer det står på lägenhetsdörrens karm och börjar med trapphusets nummer).

Uppgifter om hyresgäst kan kompletteras senare. Boservice skickar blanketten med post. Ifylld och undertecknad ansökan lämnas i styrelsens postfack på Kapellgatan 6. Uthyrning får inte påbörjas förrän tillstånd har erhållits.
I enlighet med förenings stadgar tar vi ut en administrationsavgift motsvarande 10 % av prisbasbeloppet med en tolftedel per uthyrd månad i upp till ett år. Avgiften påförs den vanliga avgiftsaviseringen.

Om du inte bor i din bostadsrätt men vill ha kallelse till föreningsstämma, måste du särskilt begära det.

Rökning. Boende uppmanas bestämt att avstå från rökning på balkonger, på uteplatser, på gården, i anslutning till portarna och i omedelbar närheten av huset. Detta då rök lätt tränger in i lägenheterna t.ex. genom friskluftsintagen under fönstren eller på annat sätt. Det kan uppfattas som en störning.

Vid störning hjälper styrelsen till och anmälan görs direkt dit. Mejla styrelsen@brftryckaren.se eller använd kontaktformuläret här på hemsidan (klicka här) alternativt ring någon i styrelsen (anslag finns i trapphusen). Nedan följer några generella tips:

 • Tänk över problemet, hur stort är problemet? Hur vill du att problemet skall lösas?
  Tala med en bekant så får du ofta perspektiv på situationen.
 • Skriv ner hur du upplever situationen, när störningen inträffar (datum och tider) och vart störningen kommer från.
  Använd gärna föreningens blankett:
 • Sov på saken och var inte arg när du konfronterar din granne. Gå till din granne för att komma fram till en konkret lösning – inte för att få utlopp för din ilska.
 • Prata med din granne. Berätta hur du upplever situationen. Berätta inte vad grannen skall och inte skall göra, det kan uppfattas som ett påhopp.

Dokument

  Bopärmen

  I din lägenhet skall det finnas en “Bopärm”, i den kommer du finna en mängd information om din lägenhet.
  Ett urval av dokument från Bopärmen finns här att ladda ner.

  Bopärmen – Skötselråd

  Bopärmen – Övriga Dokument